Majoritet vill jobba på distans

Pandemin tycks ha fått svenskarna att ställa krav i arbetslivet. 64 procent av svenska medarbetare kan tänka sig att byta arbetsgivare för ökad möjlighet till arbete på distans, visar en ny undersökning från Netigate.

Att tvinga tillbaka människor till kontoret kan leda till att topptalangerna 
på företag väljer att lämna. Dessutom visar svaren i undersökningen att allt fler önskar eget kontorsrum.

Av personer som innan pandemin haft ett arbete som utförts på kontor arbetade 32 procent av dessa hemifrån på heltid. 29 procent fortsatte att arbeta från kontoret, medan 38 procent arbetade både på kontoret och hemifrån/på distans. De som har längre restid till jobbet har i betydligt högre utsträckning arbetat hemifrån medan de som har kontor nära hemmet oftare valt att ta sig till sin ordinarie arbetsplats.

OFFENTLIGA AFFÄRER har via e-post ställt frågor till Sophie Hedestad, expert på data hos Netigate.

Sophie Hedestad, Netigate.

Vilken är din samlade bedömning av undersökningen, du har ju erfarenhet av flera liknande (även om denna till stor del berör pandemin och återgången till arbetsplatsen efter att restriktioner hävts)? 

– I denna rapport frågade vi om relationen till närmsta chefen. Den verkar ha blivit något bättre under pandemin och hybridarbete. Det är något jag inte sett några undersökningar kring och är spännande eftersom det verkar som att de flesta svenska anställda som arbetar på distans är sammantaget väldigt nöjda och ser fram emot hybridarbete.  

– Vi har heller aldrig tidigare undersökt att många vill jobba på annan plats en hemifrån/på kontoret. Vi se att sommarstugan och hotell/på resande fot är något många vill kunna ha möjlighet att göra. 

– Många som återvänt till arbetsplatsen verkar ha reagerat på bruset på arbetsplatsen och man uppger att man ofta blir distraherad av ljud, därför är det önskvärt att erbjuda en tyst och lugn arbetsplats där man har möjlighet att sätta sig i ett rum när man behöver fokusera. 

– Fler personer är också stressade över stora folksamlingar än självaste smittspridningen i samband med att man tar sig till arbetsplatsen. 

– 40 procent av alla respondenter har inte kunnat ge feedback till sin arbetsgivare hur man vill arbeta framöver, företag har en stor möjlighet att interagera med sin personal via t ex medarbetarundersökningar och pulsundersökningar. Undersökningar visar att företag som samlar in feedback kontinuerligt från sina medarbetare erbjuder bättre arbetsplatser. 

– 29 procent av alla respondenter har inte mottagit kommunikation hur företaget ställer sig till återvändandet till kontoret, även här finns det förbättringar hos företagsledningar att tydligt kommunicera hur man ställer sig till flexibelt arbete. 

Blev du förvånad över att även yngre medarbetare är oroliga (t.ex. över att verka oerfarna i samband med byte av arbetsplats)? 

– Äldre och yngre personer blir diskriminerade på arbetsmarknaden pga precis dessa anledningar, att t ex yngre anses vara för oerfarna. Det förvånade mig inte så mycket. Det som är det största samhällsproblemet är när företag anser att personer strax över 50 är för gamla, speciellt när vi på samhällsnivå diskuterar att höja pensionsåldern. Att inte anställa äldre och yngre personer och ha förståelse för personers olika begränsningar är ett stort problem som kostar samhället mycket pengar, det är helt enkelt inte hållbart.

Tycker du att svaren från äldre i undersökningen bekräftar att det finns åldersdiskriminering eller ska svaren tolkas som uttryck för känslor och stämningar? (Till exempel uppger flera att man inte blir kallad till intervju när man är äldre). 

– Det finns åldersdiskriminering. Det är tydligt att det finns många kompetenta och kunniga personer med erfarenhet som inte får en ärlig chans på arbetsmarknaden.  Människor är fördomsfulla. Genom att vara medveten om sina egna fördomar så löser detta många problem. Rekryterande chefer bör fundera igenom hur man kan undvika sina egna förutfattade meningar.  

Vad vill du säga i övrigt kring resultatet av undersökningen?  

– Som arbetsgivare måste man tydligt kommunicera vad som gäller och hur man ser på flexibelt arbete. Arbetsgivare måste också fundera kring vilken typ av arbetsplats man vill skapa. Undersökningen visar att medarbetare söker mer tysta zoner på kontoret där man kan arbeta ostört men man vill samtidigt socialisera och umgås med sina kollegor. Framtidens kontor ska vara inspirerande och funktionellt.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *