Mäklarjätte stoppas av Konkurrensverket

Konkurrensverket går till domstol för att stoppa en affär som innebär att Swedbank skulle få kontroll över landets två största kedjor för fastighetsmäklare.
Detta enligt ett pressmeddelande på myndighetens webbplats publicerat i slutet av juli. Redan i december 2013 meddelades enligt tidningen Affärsvärlden att Swedbank Franchise skulle köpa Svensk Fastighetsförmedling av norska DNB. Ambitionen har varit att Svensk Fastighetsförmedling ska ingå i samma koncern som Swedbanks mäklarföretag Fastighetsbyrån.
Men Konkurrensverket anser att affären påtagligt skulle hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader och försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder. Av det skälet väckte myndigheten den 17 juni 2014 talan vid Stockholms tingsrätt och yrkade dels att tingsrätten ska förbjuda Swedbank Franchises förvärv av ensam kontroll över Svensk Fastighetsförmedling, dels att detta förbud ska förenas med ett vite om 250 miljoner kronor.
Under domstolsprövningen gäller enligt ett domstolsbeslut i mars ett tillfälligt stopp vid vite om 20 miljoner kronor mot att Swedbank utövar sitt extra inflytande via Svensk Fastighetsförmedling i webbplatsen Hemnet.
Nu yrkar Konkurrensverket vid vite om 20 miljoner kronor att Swedbank också ska förbjudas att använda hemlig affärsinformation som man får tillgång till genom sina styrelseledamöter i Svensk Fastighetsförmedling under domstolsprövningen av affären.
Konkurrensverket skriver i sin hemställan till tingsrätten att fram till dess att frågan om förbud eller åläggande slutligt har avgjorts finns ett allmänt intresse av att Swedbank Franchise inte vidtar någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen såvitt avser ytterligare integrationsåtgärder mellan Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån. Det vill säga fram till dess är det angeläget att Svensk Fastighetsförmedling bevaras som ett, gentemot Fastighetsbyrån, självständigt konkurrerande företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *