Målet om fast läkare nås inte

Målet att öka andelen med fast läkare till minst 55 procent av befolkningen vid slutet av 2022 kommer inte att nås. Det konstaterar myndigheten Vård- och omsorganalys. 

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Kontinuiteten inom primärvården har försämrats och myndigheten ser få tecken på förbättringar, heter det. Den senaste mätningen visar att bara cirka 30 procent av landets patienter har en fast läkare. Detta trots att regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommit överens om att så skulle ske. 

Nu tycker företrädare för läkarkåren att SKR inte tar ansvar utan lägger del av skulden på läkarna på landets vårdcentraler. 

”Magstarkt”

– Det är magstarkt att skylla på läkarna, som i snitt ansvarar för dubbelt så många invånare som Socialstyrelsen fastslagit är skäligt, menar Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund, Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen, och Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin. 

Regionerna måste visa att de kommer att prioritera fastläkarfrågan framöver, framhåller de i en debattartikel i Dagens medicin (2022-11-08). 

”Rimligt antal patienter”

– Våra medlemmar ska inte behöva betala med sin hälsa. De ska ges ansvar för ett rimligt antal patienter, inte för vårdens organisatoriska brister, skriver de tre och menar att om deras medlemmar känner hopp kommer fler läkare orka jobba kvar inom primärvården, fler kommer att återvända och fler att vilja utbilda sig till specialister i allmänmedicin. Fler kommer också orka arbeta heltid. 

”Sluta bortförklara”

Debattörerna avslutar:”Det är först med en välfungerande primärvård där hela Sveriges befolkning har en fast läkare som vi kan ge våra invånare en trygg och effektiv sjukvård. Nu får det vara slut med bortförklaringar och i stället dags för handling.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *