Malmö krävs på böter igen

Malmö kommun krävs på 325 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.
Det rapporterar Konkurrensverket i ett pressmeddelande 2014-06-13. Eftersom Malmö kommun tidigare har bötfällts för otillåten direktupphandling är det bötesbelopp som Konkurrensverket nu yrkar i förvaltningsrätten högre än i normalfallet.
Malmö kommun genomförde under år 2011 en offentlig upphandling av ett ramavtal för hyra av maskiner och annan utrustning till byggarbeten. Enligt förutsättningarna som gavs till anbudsgivarna i upphandlingen skulle ramavtalet gälla i två år. Någon möjlighet till förlängning av ramavtalet fanns inte. Trots detta förlängde kommunen i juni 2013 det aktuella ramavtalet att gälla i ytterligare två år. Detta är, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling som är ett brott mot upphandlingslagstiftningen.
Malmö har tidigare, i juli 2012, fällts av Förvaltningsrätten i Malmö för otillåten direktupphandling av snöröjning, och för detta fått betala upphandlingsskadeavgift/böter. Konkurrensverket menar att kommunens upprepade beteende är en försvårande omständighet som ska leda till krav på högre belopp än vad som annars är normalt.
– Att en upphandlande myndighet som tidigare har fällts för en motsvarande lagöverträdelse upprepar detta beteende är extra allvarligt. Det ger uttryck för att man inte tagit till sig domstolens beslut och vikten av att konkurrensutsätta sina inköp i enlighet med gällande lagstiftning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverket har lämnat in ansökan om upphandlingsskadeavgift/ böter till Förvaltningsrätten i Malmö som ska ta ställning till kravet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *