Malmö får inte stödja gym

Sahbis gym i Malmö har tjänat som en viktig mötesplats för både unga och gamla. När kommunen nu beslutar att man inte längre kan stödja verksamheten hotar nedläggning.

Sahbi Hemissi driver gymet som inte bara sysslat med friskvård. Han har även haft samverkan med arbetsförmedlingen och arrangerat nattvandringar i området.

– Vi har en gång varit skyltfönster för Malmö stad. De skickade hit folk från andra länder och för att titta på vår modell, ja till och med spansk tv har varit här, säger Sahbi Hemissi till Skånskan.

Nu har Fosie stadsdelsförvaltning beslutat att det är fel av kommunen att stödja en privat verksamhet.

–  Vi får inte enligt lag stötta verksamheter som kan konkurrera med det privata näringslivet, skriver Anders Nilsson (S), ordförande i Fosie stadsdelsfullmäktige, i ett pressmeddelande.

Konkurrenslagen är tydlig: ett företag, som även kan vara en kommun, med en dominerande ställning inte får ”missbruka sin marknadsmakt”. Kommunen får alltså inte gå in och bedriva eller stötta verksamhet som kan snedvrida konkurrensen.

– Vi har under två års tid haft samtal med Sahbi för att hjälpa honom att hitta andra lösningar, säger Fosies stadsdelschef Carina Tempel. Sahbi har gjort en viktig insats. Fosie har en väl utbyggd förebyggande verksamhet men idag finns inga pengar till att inrätta nya tjänster.

Verksamheten fick bidrag fram till årsskiftet 2012, och sedan dess har fastighetsägaren Stena Fastigheter gått in och tillfälligt sponsrat verksamheten. Sahbi Hemissi hoppas på nya sponsorer men ännu är finansieringen olöst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *