Malmö upphandlar en sund arbets­marknad

Malmö stad startar ett pilotprojekt tillsammans med ett antal fackförbund för att kontrollera att nya sociala krav i den offentliga upphandlingen efterlevs. Projektet ska leda till fler vita jobb och fler nya jobb i Malmö stad.

Med ambitionen om att förbättra kommunens offentliga upphandling påbörjar Malmö stad ett pilotprojekt. Tillsammans med fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Kommunal, Transport, Fastighets och Seko ska man se till att upphandlingens nya sociala krav efterlevs.

Man kommer bland annat att ställa krav på att arbetslösa ska anställas och att samtliga anställda ska omfattas av kollektivavtalsenliga villkor, vilket innebär löner enligt branschens kollektivavtal, övertidsersättning och att man följer arbetsmarknadslagstiftningen.

Pilotprojektet sträcker sig över ett år och innehåller fem olika upphandlingar, fyra inom byggområdet och en upphandling inom städ. Det uppskattade värdet på de fem upphandlingar är runt 90 miljoner kronor. När året gått kommer samarbetet att utvärderas.

Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *