Många åsikter om styrningen av skolan

Skolverket publicerade i förra veckan en rapport om hur kommunerna sköter sitt huvudmannaskap för skolverksamheten. Rapporten har fått Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarnas Riksförbund att reagera.

Varför lämnar nästan var fjärde elev grundskolan utan att ha nått de grundläggande nationella kunskapsmålen år efter år, frågar sig Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och undervisningsrådet Gunnar Iselau i en debattartikel i förra veckan.

Den aktuella rapporten ger svaret att kommunerna slarvar med styrningen av skolan. Bland annat visar intervjuerna att kommunpolitikerna ser de nationella resultatmålen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för styrning av sin skolverksamhet.

Sveriges Kommuner och Landsting har reagerat på rapporten och delar inte Skolverkets bild att kommunpolitikerna inte skulle vara medveten om sitt ansvar för resultaten i skolan samt att pengarna till skolorna inte fördelas efter behov.

– Det tycker vi är att dra för långtgående slutsatser av en så liten studie. Engagemanget i landets kommuner för skolan är mycket stort. En utmaning är att involvera alla nivåer i kommunernas skolverksamhet, säger Maria Stockhaus ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Lärarnas Riksförbund å sin sida kallar Skolverkets studie för en larmrapport och vill att regeringen tillsätter en gedigen utredning av konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan.

– Skolverkets rapport innebär en tydlig kritik av den misslyckade kommunaliseringen av skolan. Men denna begränsade rapport kan aldrig ersätta en den fullskaliga utredning av kommunaliseringen som regeringen har utlovat. Nu måste regeringen ta signalerna från Skolverket på allvar och agera. Att kommunpolitikerna ser de nationella målen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för styrning av sin skolverksamhet är alarmerande och visar tydligt på den bristfälliga likvärdigheten inom skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *