Många goda exempel på effektivare kärnverksamhet

I regleringsbrevet fick Ekonomistyrningsverket i uppdrag att identifiera goda exempel på hur myndigheter har ökat effektiviteten i sina kärnverksamheter. Flera myndigheter svarade på ESV:s förfrågan om att dela med sig av sina erfarenheter och ett drygt tjugotal myndigheter deltar nu i projektet.
– Det är en stor bredd vad gäller myndigheterna, några är stora, andra små och de kommer från olika delar i statsförvaltningen. Deras effektiviseringsarbete  varierar också. Vissa myndigheter har arbetat med effektiviteten i hela sin verksamhet, medan andra förändrat delar av verksamheten, säger Tina J Nilsson, som leder projektet på ESV.
Några av dem som deltar är Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och Transportstyrelsen.
Vilka incitament finns det?
Nu är vi i kontakt med myndigheterna för att ta reda på mer om deras exempel och erfarenheter. Vi undersöker också om det finns ett mönster bland exemplen – är det något som verkar vara särskilt viktigt när det gäller att öka effektiviteten i kärnverksamheten?
– Vi kommer också titta på vad det är som driver myndigheterna att ta steget mot förändring, vilka incitament finns det?, säger Tina J Nilsson.
Den 16 september genomför Statskontoret och ESV en workshop tillsammans med de 25 myndigheterna. Statskontoret har nämligen ett liknande uppdrag, med fokus på ökad effektivitet genom systemrelaterade förändringar.
Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *