Många röster om EU-toppmöte

EU:s ledare samlas till toppmöte om sociala frågor på Hisingen i Göteborg. Många passar på att vädra sina åsikter och mediebevakningen är enorm, liksom säkerheten och de polisiära insatserna.
Flertalet regeringschefer och deras delegater intog först Gothia Towers och under fredagsmorgonen skulle de ta sig från Korsvägen till Eriksberg på Hisingen vilket innebar ett stort säkerhetspådrag, rapporterade Göteborgs Posten.
”We put people first for a social Europe”, sa statsminister Stefan Löfven i sitt välkomsttal till hela Europas ledare.

Ann Linde, EU- och handelsminister (S).
Foto:  Kristian Pohl / Regeringskansliet.


”Se marknaden och människan”
Regeringens EU- och handelsminister Ann Linde (S) skriver: ”Ekonomisk tillväxt är avgörande för att jobben ska bli fler, men räcker inte för att människor ska få bra liv. Många upplever att de förlorar på globaliseringen – och vi ser hur den tilltagande frustrationen tar sig uttryck i både nationalism och protektionism. Därför är det helt avgörande att EU klarar av att se både marknaden och människan.”

Löfven och Juncker i gemensam artikel
Statsminister Stefan Löfven och Europeiska kommissionens ordförandeJean Claude Juncker skriver tillsammans en debattartikel i Svenska Dagbladet. ”Toppmötet kommer att vara ett avgörande tillfälle i debatten om Europas framtid. Vi kommer att fokusera på hur vi ska förbättra tillträdet till arbetsmarknaden och få fler människor i arbete, framför allt fler kvinnor. Där går utvecklingen för långsamt”, skriver de båda ledarna.
De lovar också att mötet ska diskutera hur EU ska säkerställa ”rättvisa jobb och goda arbetsvillkor över hela vår kontinent, även för nya former av arbete”.  Mötesdeltagarna kommer att titta på hur omställningar och rörlighet kan hanteras bättre inom EU, ”bland annat genom att utrusta människor med rätt kompetens, så att de kan utvecklas inom flera olika yrken under sin karriär.”
I slutet av toppmötet kommer EU:s ledare även att diskutera framtiden för utbildning och kultur i EU. Läs hela debattartikeln som Stefan Löfven, Sveriges statsminister, och Jean Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande, skrivit på Svenska dagbladet via länken: https://www.svd.se/lofven-och-juncker-viktigt-steg-mot-mer-socialt-europa

”Genomgripande centralisering”
Men det finns kritiska röster mot idén om en ”social pelare” i det europeiska samarbetet. 
Från Centerpartiet skriver Annie Lööf (C), partiledare, Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker, och Eskil Erlandsson (C), vice ordförande i EU-nämnden, att beslut ska fattas så nära dem som påverkas som möjligt. ”En så här genomgripande centralisering av regelverket på det sociala området, som ligger så nära människors vardag, kan vi inte acceptera. Det är motsatsen till vad vi kallar närodlad politik. Vi är dessutom övertygade om att den sociala pelaren skulle minska människor förtroende för politiken. Att reglera människors välfärd på EU-nivå är inte rätt väg att gå, framför allt inte i en tid när politikerföraktet ökar.”

”Hotar svenska modellen”
Moderaternas Ulrika Karlsson och Jessica Polfjärd menar att den sociala pelaren hotar den svenska modellen. ”Regeringen Löfven vill lämna ifrån sig makt över den svenska socialpolitiken och sysselsättning till EU”, skriver de i Expressen.

Tidningen Dagens Industri tror inte att arbetsgivarsidan litar på regeringen när den säger att den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar inte är hotad av EU:s sociala pelare. ”Tvärtom tror de att hela EU kan påverkas negativt. Det framkom vid ett seminarium på onsdagen”, skriver DI och rapporterar att Anna-Karin Hatt, vd på arbetsgivarorganisationen Almega, tycker sig se en trend med allt fler förslag från EU som inte bara riskerar att förstöra den svenska modellen utan också slå sönder EU:s inre marknad. ”Det här går i fel riktning och riskerar att leda till problem för oss i Sverige”, sade hon på seminariet.

 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.