Många utmaningar med hybridarbete

Små och mellanstora företag i Europa ligger efter med omställningen till hybridarbete. Det slås fast i en undersökning som Dynabook låtit genomföra.

Den nya undersökningen visar att hälften av företagen tappar minst tolv arbetsdagar per år och anställd på grund av IT-problem.

Kenni Ramsell.

Små och mellanstora företag ökar IT-budgeten med 44 procent i år – cybersäkerhet, molntjänster och fjärrsupport kostar.
– Både företag och offentliga aktörer har ett stort ansvar för att tillse att vi har en god cybersäkerheten i Sverige, säger Kenni Ramsell, Nordenchef, Dynabook, i en kommentar. Se hela intervjun längre ned i texten.

Kämpar med utmaningar

Dynabook Europe presenterade nyligen undersökningen ”An SMB Guide to Making Hybrid Working Permanent”. Den visar att små och mellanstora företag i Europa kämpar med de utmaningar som hybridarbete medför. 67 procent har inte lyckats optimera sina IT-lösningar för det nya sättet att jobba. Undersökningen gjordes i samarbete med Walnut Unlimited och omfattar 1 202 IT-beslutsfattare på små och mellanstora företag i sju europeiska länder.

IT-budgetarna ökar, visar det sig – allra mest i Storbritannien där 54 procent av de deltagande företagen har en större IT-budget än 2021. De mest prioriterade områdena under kommande tolv månadersperiod är infrastruktur för cybersäkerhet (46 procent), molnbaserade lösningar (46 procent) och lösningar, resurser för fjärrsupport (44 procent) och att utrusta anställda med nya enheter (40 procent).

Större IT-budgetar krävs

– Vår undersökning visar att företagen har mer komplexa IT-miljöer än någonsin. Hybridarbete medför utmaningar vad gäller säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet för små och mellanstora företag i Europa. Det står klart att det krävs större IT-budgetar, säger Kenni Ramsell, Nordenchef Dynabook, i ett pressutskick.

Nertid (driftavbrott) bekymrar och 51 procent av företagen möter utmaningar gällande anställdas produktivitet samt med att eliminera nertid för IT. Cirka hälften av företagen tappar minst sju arbetstimmar per månad och anställd för att IT ligger nere. Det motsvarar tolv arbetsdagar per år! Bara 16 procent anser sig ha tillräckliga IT-resurser för att ge ett gott stöd åt de anställda. 36 procent anger brist på säkerhetsexperter och 34 procent brist på IT-personal i allmänhet.

Laptops och virtuella skrivbord

64 procent anger att bärbara datorer spelar en viktigare roll för inköpsbeslut i dag, än före pandemin. Även virtuella skrivbord (Virtual Desktop Infrastructures, VDIs) prioriteras (55 procent) liksom edge-lösningar (52 procent) tack vare god säkerhet och produktivitet.

45 procent av deltagarna i undersökningen anser att cybersäkerhet varit den största utmaningen att hantera under pandemin. 24 procent anger nätverkssäkerhet som allra svårast och 21 procent anger säkerhet för enheter.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Kenni Ramsell, Nordenchef Dynabook, med anledning av undersökningen.

Vad skulle krävas för att öka små- och medelstora företags förmåga att hantera utmaningarna kring hybridarbete?

– Det korta svaret är att man bör investera i rätt verktyg och hårdvara. Tekniken är avgörande för företagets framgång, men den kan också ha en stor inverkan på medarbetarkulturen. Rätt teknik för samarbete och kommunikation kan göra stor skillnad för hur engagerade de anställda är. 

Cybersäkerhet är en av de poster som ökar på IT-området. Kan stat, kommun och regioner agera för att öka cybersäkerheten generellt?

– Både företag och offentliga aktörer har ett stort ansvar för att tillse att vi har en god cybersäkerheten i Sverige. Redan idag finns strategier och styrdokument för att säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet från det offentliga. Men även företag och privatperson kan göra mycket genom val av hårdvara som kan erbjuda biometriskt identifikation i form av ansikts- eller fingeravtryck. 

Finns det särredovisade siffror som visar hur det ser ut specifikt i Sverige när det gäller hybridarbete och IT-investeringar?

– Rent generellt ser vi att IT-budgetarna i små och medelstora företag i Europa ökar och det beror till stor del på hybridarbetet som gjort entré. Nästan sju av tio små och medelstora företag i Europa misslyckats med att optimera sina IT-lösningar för hybridarbete. Vi ser också att mycket pengar investeras i infrastruktur för cybersäkerhet och molnbaserade lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *