Mångmiljoninvesteringar på sjukhus i Skåne

Det blir en rad offentliga upphandlingar i Sydsverige framöver. Region Skåne står inför stora investeringar inom hälso- och sjukvården när det gäller byggnader. Det framgår av Region Skånes webbplats.
Beredningen för framtidens sjukvård möttes i november 2015 och lade förslag till beslut för regionstyrelsen (den 10 december), gällande utveckling av sjukhusområdena i Skåne. Beredningen föreslår bland annat följande:

  • Att det ska finnas traumaenheter (initialt omhändertagande dygnet runt) i Malmö och Lund
  • Att regionens traumacenter (fullständigt traumaomhändertagande) ska ligga i Lund
  • Att ett arbete ska inledas gällande fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund, inklusive lämpliga områden att bebygga i närheten av sjukhuset

Vad gäller de stora utvecklingsprojekt som pågår på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm föreslås tilldelning av medel för bygginvesteringsobjekt på sammanlagt 794 miljoner kronor (fördelade med 566 miljoner kronor 2016, 189 miljoner kronor 2017 och 39 miljoner kronor 2018).
Utöver detta föreslås utrustningsinvesteringar på 169 miljoner kronor (fördelade med 98 miljoner kronor 2016, 40 miljoner kronor 2017 och 31 miljoner kronor 2018).
Det var på sextio- och sjuttiotalen som svensk sjukvård byggdes ut kraftigt och många av sjukhusen i landet byggdes. Precis som på många andra håll behöver nu sjukhusen i Skåne rustas upp och förbättras. Detta för att klara nya vårdbehov som framtiden medför. Det innebär vårdlokaler som ska vara enkla att anpassa och bygga om när behoven i vården förändras.
Ambitionen är också att Region Skånes nya sjukhus med sin arkitektur och fysiska utformning ska bidra till patienternas läkande. Forskning visar på samband mellan utformningen av den fysiska miljön och ett snabbt tillfrisknande. Attraktiva och tilltalande miljöer skapar också bättre arbetsplatser för de anställda.
Men vill dessutom att framtidens vårdlokaler i Region Skåne ska vara energisnåla för att bidra till en bättre miljö.
Bilden: Arkitektskiss över hur Helsingborgs nya sjukhus kan komma att se ut (beskuren).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *