Markant ökning av fjärrvärme­leveranserna

Ett kallt år och fortsatt utbyggnad är de främsta förklaringarna till att leveranserna av fjärrvärme nådde nya toppnivåer under 2009.

Fjärrvärmeleveranserna från Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag ökade med 4,5 procent under 2009 jämfört med föregående år. Svensk Fjärrvärmes medlemmar står för 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige och levererade 49,9 TWh (terawattimmar) fjärrvärme förra året.

− Det här visar att fjärrvärme fortsätter att ta marknadsandelar och att ännu fler kunder får ta del av en bra produkt, säger Ulrika Jardfelt, VD på Svensk Fjärrvärme.
De senaste tio åren har leveranserna av fjärrvärme vuxit med drygt 20 procent främst genom utbyggnad av näten. Den stora ökningen under förra året förklaras dels av att utbyggnaden av fjärrvärme fortsätter, dels av att 2009 var ett kallare år än normalt.

Pris och utsläpp under snittet

De trettontusen fjärrvärmekunderna i Helsingborg och Ängelholm betalar mindre än snittet för sin fjärrvärme. Även utsläppen av koldioxid är låga.
I Helsingborg ligger utsläppet av koldioxid på 22 gram per producerad KWh fjärrvärme. Det ska jämföras med snittet på 74 gram för hela Sverige. I Ängelholm kan fjärrvärmekunderna glädjas extra mycket. Med endast 4,3 gram koldioxid/KWh har kommunen ett av de tio lägsta utsläppen i landet. Statistiken sammanställs av Svensk Fjärrvärme och omfattar 252 fjärrvärmebolag i Sverige. Som en jämförelse kan nämnas att en oljeeldad villapanna producerar cirka 270 gram koldioxid per KWh.

Priset för fjärrvärme i Helsingborg kommer från och med den 1 januari 2011 att höjas med 1,9 öre per KWh. I Ängelholm, där priserna följt konsumentindex under de senaste 10 åren, höjdes priset med 8,4 öre per KWh från och med den 1 oktober. Det betyder ett pris på 74 öre per KWh både i Helsingborg och Ängelholm under 2011 vilket trots höjningen är lägre än snittet för 2010.

Unik energiåtervinning
I Hofors planerar man att om fem år ha mångdubblat energiuttaget från stålverkets spillvärme och på så sätt kunna försörja hela Hofors med fjärrvärme från återvunnen energi.
Gefle Dagblad skriver att Hofors Energi och Ovako sedan länge har ett samarbete kring värmeåtervinning. Idag går fem procent av de 700 GWh (gigawattimmar) Ovako köper in tillbaka som spillvärme. Nu vill man utveckla samarbetet och ta vara på mer värme. Tanken är att all energi Hofors Energi producerar ska komma från spillvärme.

Man vill kunna återvinna värme vid betydligt högre temperaturer än idag, som den energi som frigörs när exempelvis gjutformar kyls ner. Lyckas man med det är det något unik.
− Det finns ingen som har gjort det här tidigare, säger Ingvar Lind, VD på Hofors Energi till Gefle Dagblad.

Jämna ut kostnaderna
I november lanserar Elbolaget Bixia, Tekniska Verken i Linköping och Mjölby- Svartådalen Energi det så kallade Energikontot till sina kunder. Energikontot fungerar som ett balanskonto som kan ligga på plus eller minus och månadens kostnader belastar kontot i den omfattning kunden själv har valt.

Med dagens system baseras energikostnaderna för uppvärmning, hushållsel och andra driftkostnader på den faktiska förbrukningen för många kunder, vilket kan variera kraftigt över året.
Med det nya Energikontot erbjuds kunderna en flexibel betalningsform där man kan betala in ett lägsta belopp, samma månadsbelopp utjämnat över året eller till och med mer, som ett sparande. För att fylla på sitt konto kan kunden själv välja att betala som vanligt via faktura, genom autogirobetalning eller när det passar kunden bäst.

− Energikostnaderna varierar kraftigt med årstiderna, framför allt för hushåll med eluppvärmning. Vi känner ett stort ansvar för våra kunder och vet att många värderar den trygghet det innebär att kunna jämna ut sina energikostnader över året och veta hur stor kostnaden blir varje månad, säger Tom Istgren, VD på Bixia AB.

− Vi vill ge våra kunder ett mervärde genom att de själva har möjlighet att styra över sina betalningarTekniska Verkens kunder kommer att erbjudas energikonto för el, telefoni, bredband, elnät, vatten, avfall och fjärrvärme. Energikontot gör det betydligt lättare för våra kunder att få en samlad bild över hushållsekonomin. Det tror  jag många känner behov av efter den senaste vintern, säger Anders Jonsson, VD på Tekniska Verken i Linköping.

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *