Mässa och kongress för samhällsbyggnad

E-tjänster, visualisering och kommunikation är viktiga delar i dagens samhällsbyggnad. Med hjälp av satelliter, digitala kartor, positionering och ständig uppdatering kan man öka samhällsnyttan inom områden som byggande, kartor, snöröjning, renhållning, stadsplanering och mycket annat.
Nu har fem organisationer bakat in den sortens frågor under rubriken ”Innovationer för samhällsbyggande” och skapat en kongress och mässa med namnet Position2015. Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö.
Arrangemanget hålls den 17-19 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm, och vill bli landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik och andra IT-stöd för ökad samhällsnytta. Tanken är att inspirera till innovativa metoder inom samhällsbyggnad.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Maryam Zeitooni Dicker, ordförande för SKMF (Sveriges Kart- och Mätningstekniska Förening) samt medlem i styrgruppen för Position2015.
– Vi samarbetsparter har gått ihop och kan därmed bjuda på ett enormt utbud av intressanta seminarier, säger Maryam Zeitooni Dicker.
Övriga bakom arrangemanget är Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Svenska Kommunal-Tekniska föreningen samt ULI Geoforum. Mässan arrangeras av Elmia och man hoppas på runt 1 500 deltagare.
Utmaningen för stat, kommun och landsting är att samla all tillgänglig data och information på ett optimalt sätt till nytta för medborgarna och förvaltningarna.
– Vi vill lyfta fram hur geografisk information och IT-stöd medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Vi hoppas att många vill vara med och bidra med kunskap och erfarenheter!
Kongressen kommer att innehålla seminarier där man ser tekniken i det stora sammanhanget, exempelvis inom bostadsbyggandet och i stora infrastrukturprojekt. Men det kommer även att finnas pass som går på djupet inom specifika områden.
Alla medlemmar i de arrangerande organisationerna arbetar aktivt inom samhällsbyggnadsområdet för ökad samhällsnytta, var och en på sin egen kammare.
– Tänk, nu kommer vi alla att vara samlade under samma tak i tre dagar! På så sätt kommer vi att kunna få en helt annan förståelse för hela processen och hur vi faktiskt påverkar varandra, hoppas Maryam Zeitooni Dicker.
Samtidigt är hon övertygad om att mantillsammans kommer att kunna blicka framåt och hitta nya bra lösningar som gynnar oss alla när det gäller samhällsbyggnad.
Förutom föredrag, workshops och utställning kommer dagarna att innebära en diger mötesplats för organisationernas medlemmar och deltagare.
– Det handlar även om de små mötena, om det nu är i kaffekön eller under lunchen, avslutar Maryam Zeitooni Dicker.
Foto: Brita Nordholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *