Mät – men på rätt sätt

– Låt inte mätkritikerna kasta ut barnet med badvattnet, så att vi åter hamnar i läget för 25–30 år sedan, när den offentliga sektorns skenande kostnader, köer, byråkrati och medborgarvanmakt jämnade vägen för New Public Management, NPM.
Varningen kommer från Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och tidigare ambassadör med ansvar för utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete. Synpunkterna framförs i Dagens Nyheter 2018-11-08.
Claes Sandgren erkänner att det finns verksamhet som inte lämpar sig för mätningar. Men samtidigt framhåller han att ”i grunden behövs en resultatorientering av den offentliga verksamheten, oavsett hur den styrs; den har till skillnad från näringslivet inte en resultaträkning, vars sista rad visar hur det gått.”
 
Hjälper medborgarna
Han menar också att det behövs utvärderingar av resultaten, som möjliggör lärande och förbättringsarbete samtidigt som de skapar transparens om verksamhetens kvalitet, vilket hjälper medborgarna att ställa krav.
– Det kan ske utan det övermått av dokumentation som NPM producerat, påpekar den tidigare professorn.
 
Kvalitetsregister
Som föredömliga exempel framhåller han de nationella kvalitetsregistren inom vården och omsorgen, som bygger på professionernas värderingar och erfarenheter.
– Sådana mätningar skapar förutsättningar för en evidensgrundad verksamhet och står inte i kontrast till tillit till professionalism och omdöme, utan ger stöd åt dessa, menar Sandgren.

Personliga möten
Till sist pekar han på att en effektivare medelsanvändning tack vare utvärderingarna skapar också utrymme för omätbara kvaliteter inom vården och omsorgen, till exempel personliga möten.
Läs hela debattartikeln vi länken:
https://www.dn.se/debatt/sla-vakt-om-matsamhallet-annars-far-vi-koer-och-byrakrati/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.