Maten och krisen – är vi beredda?

Vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det saknas klara direktiv och en övergripande myndighet med ansvar, hävdas det i en nyutkommen bok från Civilförsvarsförbundet.
Regeringen har beslutat att utveckla en livsmedelsstrategi, som ska klubbas våren 2016. Men en livsmedelsstrategi värd namnet måste innehålla en försörjnings- och krisberedskap. Kring dessa frågor råder politisk tystnad.
Så inleds boken BEREDSKAP I KRIS – Om livsmedelsstrategi och försörjning, av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage. Susanne Gäre är journalist för författare i småländska Hallaböke och Gunnar Lyckhage är välkänd av OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare. Han är journalist och författare, verksam många år med Göteborg som bas, och har tidigare även medverkat i AnbudsJournalen.
I dagsläget är det individen som själv får ta det största ansvaret, kring resten råder förvirring. Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för Sverige eller för vår omvärld, detta måste ändras på, skriver författarna.
– I dag läggs det svenska jordbruket ner i rasande takt. När schackspelaren gör ett bondeoffer är det för att vinna andra och viktigare fördelar. I Sverige har vi under några decennier genomfört ett storskaligt nationellt bondeoffer utan att vinna någonting och, som det förefaller, utan att ens veta varför, säger Gunnar Lyckhage.
Bilden: Omslag till boken (detalj) BEREDSKAP I KRIS – Om livsmedelsstrategi och försörjning. Fotot visar hyllor som gapar tomma. Om det blir verklighet i Sverige, vad gör vi då?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *