Matsatsning i Nobelveckan

Den ambitiösa satsningen Matlandet Västra Götaland fortsätter med oförminskad styrka.

Den 9 december 2016 arrangeras en internationell inspirationskonferens i Stockholm med temat ”Your Plate Our Planet: The Future of Food” (Din tallrik, vår planet, matens framtid). Region Västra Götaland är en av flera partners, liksom Ericsson, Akademiska Hus och Göteborgs stad. Konferensen ingår i Nobel Week Dialogue, arrangemang som hålls samtidigt som Nobelveckan.
Arbetet med maten engagerar bland annat skolor och lantbrukare i regionen och ingår i regionens arbete med att uppfylla klimatmålen. I sitt senaste nyhetsbrev skriver man att Sverige i ett internationellt perspektiv har ett mycket bra jordbruk. Men vi kan måna om det ännu mer än vad vi gör idag.
– Oavsett om vi äter animalieprodukter eller enbart vegetariskt så gör vi en insats för vår miljö genom att tänka på hur och var maten producerats, menar Lena Björkqvist, samordnare i Västra Götaland.
Primärproduktion
Flera av miljömålen, bland annat ”Ett rikt odlingslandskap”, kan vi bara nå om vi har en primärproduktion, tillägger hon i Nyhetsbrevet.
– Ett exempel på det är djur i betesmarker. För att ha en primärproduktion så måste det finnas en kund som är villig att köpa dessa produkter. Och en kund som betalar det pris som det kostar att värna om vår miljö.
Ett annat ambitiöst arbete som ingår i Matlandet Västra Götaland är att få skolorna att minska matsvinnet genom att vidta olika åtgärder i skolmatsalarna samt bilda opinion i frågan.
Läs mer om konferensen den 9 december: http://www.nobelweekdialogue.org/event-info/
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.