Publikundantag om 300 personer kvarstår

Trots regeringens begränsning av allmänna sammankomster till max åtta personer är sittande publik med flera fortfarande tillåtet. Detta på grund av att man behåller ett undantag för sittande publik. 

Men förvirringen om det är åtta, 50 eller 300 personer som gäller är stor.

Bakgrunden till den senaste skärpningen framgår av regeringens webbplats: Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare.

Publikundantaget
Publikundantaget om max 300 personer är alltså inte borttaget. Medier rapporterar att av den promemoria som regeringen skickat ut på snabbremiss framgår att regeringen behåller det undantag som tidigare infördes, det så kallade publikundantaget.

”Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen”, står det.

Men förvirringen är ändå stor. Är det åtta, 50 eller 300 personer som gäller? Självklart är det många som undrar.

Glasklar tolkning
För Hexanova är tolkningen glasklar. Det gäller bara att klargöra skillnaden mellan 50-gränsen som nu blir 8 och undantaget om 300 personer i sittande publik som gäller oförändrat.

– I dessa tider är det viktigt att vi alla gör det vi kan för att undvika alltför allvarliga konsekvenser av pandemin. Samtidigt är vi glada att regeringen och FHM nu tydligt signalerar att trygga och kontrollerade konferenser med publik upp till 300 sittande är ok då det knappast är där smittan sprids utan på helt andra platser i samhället som vi nu istället bör undvika. Det är upplyst, och på tiden, att denna sanning kommit i dagen tycker vi och andra med oss, säger Urban Nilsson.

Offentlig sektor är normalt sett en stor köpare av konferenser och utbildningar men genom restriktioner har konferensbesöken under året nästan helt uteblivit och istället ersatts av digitalt deltagande. Detta har inte fullt ut kunnat ersätta det fysiska mötet och därför engagerar regeringens beslut om undantag och vad som egentligen gäller många av våra läsare.
Stort behov av kurser
Behovet av kompetensutveckling är stort och viljan att investera i kompetensförsörjning hos landets kommuner och myndigheter är oftast högre än möjligheten att exempelvis höja individuella löner. Därför blir möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling genom kurser och konferensbesök också en viktig faktor när kandidater står inför valet att ta anställning inom offentlig sektor.
50-regel sedan i mars
Sedan i Mars 2020 har dock möjligheten varit begränsad inom 50-regeln om större offentliga möten, vilken ska begränsa människor att samlas i grupper större än just 50 personer.

– Begränsningen har kommit att bli en härdsmälta och negativt påverkat hela konferens- och utbildningssektorn i landet men också verkat hämmande på kompetensöverföringen mellan anställda inom kommuner och regioner i allmänhet och i en tid då behoven att träffas spontant kanske är större än någonsin, menar Urban Nilsson.

Endast fyra veckor
Regeringens besked i måndags (19/11) är ett förslag om att de strängare restriktionerna (max 8 pers.) behålls i fyra veckor, alltså till den 20 december. Förordnings­ändringen föreslås nämligen träda i kraft den 24 november 2020. Endast om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår, heter det.

De senaste rekommendationerna presenterades på en presskonferens den 16 november och skickades därefter på remiss. Remissinstanserna har fått tid att svara till den 19 november kl. 15.00. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt, heter det på regeringens webbplats.

”Konferenser är inte farliga”
Urban Nilsson avslutar:
– Vi är mitt i en kris, vår bransch lider enormt. Men hoppet är det sista som överger oss. Nu hoppas vi att landets kommunikatörer kan ses både fysiskt och digitalt i februari. Publikom är redo för en trygg konferens i enlighet med eventuella restriktioner som gäller vid tidpunkten.

– Därför är det viktigt att agera nu så att smittspridningen mattas av inför julhelgen, vädjar Urban Nilsson till alla, och tillägger:
– Konferenser är inte farliga! Det finns betydligt mer utsatta miljöer. Undvik i stället dessa och satsa på kompetensutveckling!

Läs mer om arrangemangen, klicka här på e-Förvaltningsdagarna, arrangemanget Trygg & Säker, eller Publikom.

Källor till artikeln: regeringen.se, krisinformation.se, SvD, SVT.

Åtta blir ”normerande”
Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av Covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort (red:s kursivering).

P.S: Journalistförbundet ifrågasätter intrånget i den grundlagsfästa mötesfriheten. Läs här.

Statsministern höll tal
Efter det att artikeln först publicerades har statsminister Stefan Löfven hållit tal till nationen med anledning av Coronapandemin. Det hölls den 22 november.

Han sa bl.a: ”Nu är det november. Människors hälsa och liv är fortfarande i fara. Och faran ökar. Allt fler smittas. Allt fler intensivvårdsplatser används för att vårda svårt covidsjuka patienter. Allt fler dör.

Låt oss komma ihåg att över 6 000 människor i Sverige redan har dött med covid-19.
Låt oss komma ihåg att kring varje avliden finns det människor som berövats en älskad förälder, ett älskat barn eller en älskad vän. Låt oss komma ihåg hur utarbetad vård- och omsorgspersonalen var. Och låt oss komma ihåg att de fortfarande sliter, dag och natt, för att rädda liv.”

Läs hela statsministerns tal till nationen. 

Läs mer om regeringens arbete med Coronapandemin. Klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *