Med komplett portfölj för den digitala förvaltningen

Sirius IT kan inte ensamt ta åt sig äran, men företaget har riktigt många års erfarenhet av offentlig sektor och många av dess projekt har varit bland de första i världen inom sina områden.

– I tätt samarbete med kunderna har Sirius IT under åren identifierat de viktigaste insatsområdena i den digitala förvaltningen, och vi erbjuder idag en komplett portfölj av tjänster och lösningar för dessa områden. På så vis kan vi hjälpa våra kunder att nå sina strategiska mål genom digitalisering av hela serviceprocesser, säger Lars-Ove Lindvall på Sirius IT.


Lösningar till offentlig sektor

Sirius IT står för IT-lösningar som tillförsäkrar medborgarna en bättre service och frigör kvalificerade resurser, både ekonomiska och personalmässiga, som kan användas bättre till andra uppgifter i förvaltningen.

– Vi har särskilt arbetat med lösningar som tar sin utgångspunkt i önskan om digitalt stödd självservice och ärendehantering, och på dessa områden är Sirius IT bland marknadens ledande leverantörer, berättar han.

Dagens IT-samhälle är på väg in i en ny era med krav på avancerade och integrerade lösningar för informationssäkerhet. Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och Internet-baserade tjänster ställer nya krav på säker information från myndigheter, kommuner, landsting och företag.

– Detta ställer bl a krav på att säkert kunna identifiera sig och att kunna göra elektronisk underskrift av handlingar, oavsett om det gäller deklarationer, körkort, intyg, ansökningar, beslut, vård- och omsorgsinformation eller betyg och skolresultat etc. Krav på hög säkerhet ställs också från medborgare och företag i deras myndighetskommunikation. Man vill t ex kunna ta del av information som är personligt anpassad och korrekt och som man kan lita på. Man vill även direkt på webben kunna skriva under t ex ansökningar och avtal elektroniskt med full säkerhet, säger Lars-Ove Lindvall.

Kompletta IT-lösningar

Sirius IT, som är en avknoppning från TietoEnator, är ett nordiskt IT-företag som utvecklar kompletta IT-lösningar anpassade för offentlig sektor samt utvalda processområden inom det privata näringslivet.

– Sirius IT är den ledande aktören inom e-legitimationslösningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. E-legitimationen används som en komponent i våra kunders e-tjänster. 90 procent av våra 45 eID-kunder har valt en driftad tjänst, medan några av de stora aktörerna helst vill sköta driften själva, avslutar Lars-Ove Lindvall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *