Satsa på nöjda medarbetare! 

– Nöjda medarbetare som trivs och mår bra kommer automatiskt att generera nöjda kunder och medborgare, då deras energi kommer att smitta av sig. Det framhåller Erik Nordqvist, ny Chief Financial Officer (CFO) på Netigate.

Titeln betyder ungefär finanschef på svenska. Rekryteringen utgör som ett steg i att accelerera företagets globala expansion. Erik har erfarenhet av snabbväxande internationella företag och kommer närmst från tech-giganten Klarna, där han haft rollen som Head of Group Business Control. Med erfarenhet från konsultverksamhet och företag som Ernst & Young har han stor kunskap om finansiering inom affärs- och teknologisektorn.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa frågor till Erik Nordqvist. 

Erik Nordqvist, Netigate.

Vad tar du med dig till Netigate från din tid hos Klarna och rollen som Head of Group Business Control? 

– Jag tror att en av Klarnas största tillgångar är deras syn på organisation och personers innovativa förmåga att samarbeta i mindre grupper för att hitta lösningar på väldigt specifika och definierade problem. Man jobbar i hundratals mindre “start-ups” som var och sig har ett definierat problem att lösa men verktygen samt resurser tillgängliga i ett större företag som hjälp och stöd för detta. Netigate är ett mindre bolag än Klarna vilket gör oss ännu mer agilt. Det jag tar med mig är många av de synsätt på just organisation, kompetens, produktivitet och effektivitet som gjort Klarna så framgångsrika.

Netigate är ju ett företag som jobbar mycket med kund- och medarbetarnöjdhet. Vilka är de största utmaningarna, enligt din uppfattning, på det området för företag som säljer tjänster, t.ex. inom välfärdsområdet? 

– Jag tror att utmaningen kring nöjda kunder eller medarbetare inte är specifik för välfärdsområdet, utan något alla företag borde reflektera över. En stor utmaning finns i att företag hamnar för långt ifrån kunden under tillväxt och expansion. Det fokuseras mycket på produktutvecklingen, förvärv eller expansion i en alltmer global och konkurrenskraftig marknad. Detta kan leda till att företag premierar snabbheten till marknad över kontinuerlig feedback från kunder som själva underlaget för produktutveckling.

Offentlig sektor har – inte minst inom välfärdsområdet – fått jobba en hel del med kundnöjdhet och bemötande gentemot medborgarna. Finns mer att göra på det området, enligt din uppfattning? 

– Vi har kommit långt i Sverige när det gäller digitaliseringen och att använda digitala verktyg.  Men precis som med allt annat kan man alltid göra mer, speciellt inom offentlig sektor där digitaliseringen tagit längre tid. Samhället i stort har varit väldigt adoptiv för ny utveckling och digitala verktyg som förenklar vardagen, se bara på företag som Klarna, EasyPark, eller Avanza som digitaliserat och förenklat för oss konsumenter. För myndigheter och offentlig sektor tror jag att det är viktigt att inte vara rädd för att testa nya plattformar och möta sina kunder och medborgare på innovativa sätt.

Hur påverkar AI, digitalisering och annan ny teknikförutsättningarna för er verksamhet? 

– Vi som ett SaaS-bolag (SaaS = Software as a service) gynnas förstås av digitaliseringens framfart. I och med att vi arbetar med mycket data så blir AI en naturlig förlängning av vår produkt där vi kan involvera kunden mer i vår produktutveckling. Detta gör vårt verktyg snabbare, mer relevant och tillgänglig med nya smarta funktioner.

– Under pågående pandemi har vi inte kunnat ses på samma sätt som förut. Vi kan inte läsa av kroppsspråket på samma sätt som är betydande i förståelsen av hur våra medarbetare faktiskt mår. Jag tror att detta har gjort att många företag insett värdet av att faktiskt arbeta strategiskt med löpande feedback i form av just medarbetar- och kundundersökningar. Nöjda medarbetare som trivs och mår bra kommer automatiskt generera nöjda kunder (och medborgare) då deras energi kommer att smitta av sig.

Om Netigate:
Netigate erbjuder en molnbaserad feedbackplattform. Företag världen över använder Netigate för att förstå sina viktigaste tillgångar: kunder och medarbetare. Med hjälp av olika lösningar hjälper företaget sina kunder att fatta faktabaserade beslut baserade på data. Netigate är marknadsledande i Sverige och uppger sig ha en stor marknadsandel i Tyskland. Man växer i Storbritannien, Frankrike, Norge, Finland, Österrike, Nederländerna och Schweiz.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *