Medborgaren inte längre i fokus?

Nu är det dags att flytta fokus från medborgaren till medarbetaren, menar Gartners vicepresident och chefsanalytiker Andrea Di Maio.

Chefsanalytiker Andrea Di Maio sitter inne med den senaste forskningen och de goda exemplen. Just när vi tyckte att vi fått kläm på det här med medborgarfokus – så ställer Andrea Di Maio världen på ända igen.

– Merparten av våra kunder i den offentliga sektorn världen över står inför liknande utmaningar – att bygga en hållbar framtid. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för ekonomi, kompetensförsörjning, geografiska utmaningar för att tillhandahålla den offentliga sektorns resurser. Och hur vi kan använda oss av teknologi för att anpassa verksamheten och överleva de närmaste 5, 10 och 20 åren, säger Andrea Di Maio.

Han ser en förändring i vilka tekniska prioriteringar som görs.

– Från att fokusera på medborgaren i fokus har medarbetaren allt mer kommit i fokus – att hjälpa medarbetaren att bli mer effektiv och att använda tekniken för att förbättra verksamheten. Tekniken erbjuder många individuella möjligheter, från mobila enheter, via sociala nätverk och olika former av samarbetsplattformar. Vi måste ge medarbetarna möjlighet att själva välja.

Hittills har organisationsledningen fattat beslut om att vi ska använda samma enheter, samma program och samma samarbetsytor – men är det verkligen rätt väg att gå idag? Andrea Di Maio argumenterar för att medarbetare ska ges ett visst mått av medbestämmande i vilka produkter, program och sociala nätverk som behövs för att göra ett bra arbete.

– Om man skulle jämföra kostnaderna som uppstår när en central funktion ska styra vilken teknik som är bäst lämpad, framförallt i perspektivet av hur snabbt tekniken utvecklas, med att låta medarbetarna själva välja verktygen i en molnbaserad tjänst så tror jag att det senare alternativet är att föredra.

I molnet då?
Budskapet är att tekniken idag gör det möjligt att avveckla en centraliserad funktion och ökad den individuella anpassningen. Men det gäller inte som ett generellt budskap. När vi kommer in på den stora frågan om privata kontra publika molntjänster är förutsättningarna de motsatta.

– De stora fördelarna med molntjänster uppstår vid en kritisk massa, med många användare blir tjänsten effektiv och prisvärd. De stora spelarna, som Amazon, Microsoft och Google har redan den globala infrastruktur som krävs för att pressa ner priserna. I ett litet land som Sverige finns inte denna tjänst inom nationens gränser.

– Mitt råd till våra kunder är att använda så mycket publika molntjänster som möjligt, med viss försiktighet naturligtvis för att ta hänsyn till var känslig data lagras och så vidare. Men när det kommer till beslutet om ett privat moln bör man noga se över de befintliga resurserna. Ofta är det mer kostnadseffektivt att rationalisera den befintliga infrastrukturen, genom virtualisering, co-location eller centralisering, jämfört med att bygga ett privat moln.

Han menar att de stora kostnadsfördelarna uppstår om staten köper publika molntjänster som en gemensam aktör.

– Sverige har av tradition en decentraliserad statsapparat. Myndigheterna har stor egen bestämmanderätt, vilket blir en utmaning om den offentliga sektorn ska kunna agera med styrka på marknaden för molntjänster.

Han beskriver att han har sett liknande scenarier på andra håll – att enskilda myndigheter köper molntjänster på eget håll – tvärt emot det gemensamma beslutet. Det minskar kostnadseffektiviteten.

– Den stora utmaningen för er i Sverige är just att få alla aktörer att gå åt samma håll. Men förutsättningarna är också goda eftersom ni har en bra samarbetskultur, där man möts med ansatsen att fatta goda beslut. Därför kan man gemensamt bena ut vilka tjänster man lönsamt kan upphandla tillsammans och vilka man bör behålla individuellt.

Reser över hela världen
Italienaren Andrea Di Maio är konstant på resande fot och träffar myndigheter och regeringar över hela världen för att prata om e-förvaltning. Det är något han uppskattar, till exempel att ha samma konversation men i länder över hela världen vilket betyder att sammanhangen och förutsättningarna varierar.

– Jag uppskattar att jag får möjlighet att träffa så många av våra kunder – resandet och mötena är min huvudsakliga källa för research. Det ger mig en god förståelse för hur det fungerar, och ju fler länder jag besöker desto större förmåga att analysera och jämföra.

Innan han började på analysföretaget Gartner arbetade Andrea Di Maio på Europakommissionen där han ansvarade för en avdelning inom forskning och utveckling. Han var även involverad i arbetet inför millennieskiftet, och IT-förberedelser kring införandet av euron. Han har en bakgrund inom system- och mjukvaruindustrin.

Lyssna till Andrea Di Maio under eFörvaltningsdagarna, i Stockholm den 12-13 oktober.

Den smarta e-förvaltningen
Andrea Di Maio pratar gärna om den smarta e-förvaltningen. Ett exempel på motsatsen som han tar upp är städer som infört kostsamma system för vägtullar, där bilisternas avgifter går till att finansiera själva lösningen snarare än att finansiera vägunderhåll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *