Medborgarna vill påverka samhället

Medborgarna vill tidigt komma till tals och ha inflytande över utvecklingen i sina kommuner och landsting. Protestaktioner är de mindre intresserade av. Det visar en ny undersökning från SKL.

Vård, skola och äldreomsorg. Det är de frågor som medborgarna tycker är viktigast inom sina kommuner och landsting och som de vill vara med att påverka. SKL:s nya undersökning visar att 66 procent av de medverkande vill delta i medborgardialog och ha inflytande över samhället de lever i.

– Vi kan konstatera att medborgarna vill möta kommuner och landsting, och kommunerna och landstingen vill möta medborgarna. Viljorna finns, så nu är utmaningen att hitta bra former för dialog och deltagande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen visar också att medborgarna vill komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen. De deltar gärna i en digital panel, som ger dem möjlighet att besvara aktuella frågor, eller går på möten som kommuner och landsting bjuder in till. Däremot är de inte intresserade av att starta protestgrupper. Fyra procent kan tänka sig den metoden och endast tre procent uppger att de vill starta Facebookgrupper för initiativ inom vissa områden.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *