MedHelp effektiviserar Aleris Vårdcentral

MedHelp och Aleris Vårdcentral i Tyresö har inlett samarbete inom vårdtriage. Syftet med partnerskapet är att förbättra tillgängligheten på mottagningen. MedHelp sköter också urvalet så att de patienter som har störst vårdbehov får den hjälp de behöver.

Tjänsten leder till högre vårdkvalitet och mer kostnadseffektiv vård genom att rätt patient bokas till rätt vårdnivå. Samarbetet har startat bra och för Aleris Vårdcentral har telefonköerna förkortats, vårdkvaliteten har förbättrats och patienterna erbjuds en tryggare tjänst.

”Vi har redan sett mycket positiva effekter av tjänsten. Tillgängligheten för våra patienter har blivit bättre och MedHelp ser till att patienterna får den hjälp de behöver. Vi har aldrig själva varit med om att hela telefonkön besvarats redan klockan nio på morgonen”, säger Fredrik Eriksson, Verksamhetschef på Aleris Vårdcentral i Tyresö.

Legitimerade sjuksköterskor från MedHelp sköter arbetet med sjukvårdsrådgivning, hänvisning och bokning av tider direkt i TakeCare.

Vårdtriage är en tjänsteutveckling från vårdoperatören MedHelp som hanterar nära tre miljoner patientkontakter per år och har bedrivit vård på distans i snart två decennier. Sjuksköterskorna har tillgång till mottagningens rutiner och riktlinjer samt direktkoppling till deras tidböcker. Mottagningar som väljer ett partnerskap med MedHelp kan välja om tjänsten ska levereras dygnet runt, under vissa utvalda tidsperioder eller vid behov när belastningen är som störst.

”Det känns fantastiskt positivt att få skapa en smart e-hälsolösning som så direkt kommer patienterna till nytta”, säger Björn Arkinger, Affärsområdeschef Vårdtjänster, MedHelp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *