Mer begåvade ledare i offentlig sektor

En ny undersökning visar att ledare i den offentliga sektorn har en högre generell begåvning jämfört med sina kollegor på motsvarande nivå i privat sektor.

Det visar en ny undersökning som baseras på resultat av begåvnings- och personlighetstester. I övrigt finns enligt undersökningen inga utmärkande skillnader i riskbeteende, personlighet eller ambitionsnivå mellan chefer i olika sektorer.

Undersökningen är gjord av HR-konsultföretaget Source och baseras på undersökningsresultat av närmare 600 begåvnings- och personlighetstester av chefer i privat och offentlig sektor.

– Vi vet att vi har mer välutbildade chefer i våra verksamheter än i landet som helhet. Jag är därför inte förvånad över resultatet, även om man naturligtvis inte bör dra alltför generella slutsatser av en enstaka undersökning, säger Agneta Jöhnk, chef för Arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

– Kommuner och landsting kan erbjuda mycket intressanta och meningsfulla chefsuppdrag och det finns ett stort intresse för ledarskap även bland våra unga kompetenta medarbetare. En skillnad mellan chefsrekrytering i vår sektor och på övriga arbetsmarknaden är att vi genomgående ställer höga krav på våra chefer. Det kommer vi att fortsätta göra också i framtiden, säger Agneta Jöhnk.

Länk till undersökningen.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *