Mer ljus på offentliga chefer

Många aspekter omgärdar ledarskapet i offentlig sektor, frågor om öppenhet, styrning, karriärvägar och bristen på resurser kan vara värda att lyfta. I vår får den offentliga chefen en ny mötesplats och fackförbundet Vision är medarrangör.

– Chefskap i offentlig sektor är speciellt. Nästan allt man gör kan granskas närsomhelst av i princip vem som helst. Verksamheten är politiskt styrd vilket kräver en särskild kompetens, utöver ledarskapet, säger Jonas Karlsson som är ansvarig för chefs- och ledarskapsfrågor på Vision.

Vision är den fackliga organisation som företräder flest chefer i kommuner och landsting, till vilka man även räknar chefer i företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunsektorn.

Fotarbete krävs
Av en offentlig chef krävs en förståelse för hur politiken fungerar. I jämförelse med en bolagsstyrelse i det privata näringslivet som består av personer med en tydlig uppgift att få företaget att utvecklas åt ett förutsägbart håll, att vara lönsamt. En politiskt tillsatt nämnd eller kommunstyrelse är sammansatt av personer med olika intressen och som har en agenda utöver den enskilda verksamheten.

– Det kräver ett visst fotarbete av förvaltningens tjänstemän. Man måste förstå på vilka villkor politikerna arbetar.

Har förvaltningscheferna någon möjlighet att påverka politiska beslut?

– Det är en komplex fråga. I någon mån kan man det, det är politikerna som styr men målen är i regel breda och det finns utrymme för egna lösningar. Dessutom kan man ju kliva ur rollen som tjänstemän och påverka i egenskap av medborgare, säger Jonas Karlsson.

Även positivt
En annan fråga som utmärker chefskapet i offentlig sektor är utmaningen i att få resurserna att räcka till.

– Verksamhetens behov och tillgängliga resurser stämmer inte alltid överens, säger Jonas Karlsson diplomatiskt.

Men det finns positiva aspekter också. Organisationerna är ofta stora och det finns goda kringresurser såsom HR-avdelning som kan stödja cheferna i verksamheten.

– De stora organisationerna har goda möjligheter att vara bra arbetsgivare med bra ledarskap. Men man bör se över hur stort personalansvar man lägger på enskilda chefer.

På senare år har antalet chefer minskat och organisationerna blivit plattare. I värsta fall kan en chef ha bortåt 50-60 underställda.

– Det är på tok för mycket tycker vi, säger Jonas Karlsson.

Inte bara för att det underminerar möjligheten att göra ett bra jobb. Dessutom minskar möjligheten att göra intressanta karriärsteg i offentlig sektor.

– Karriär handlar inte bara om att klättra uppåt i hierarkin. Det måste finnas utmanande tjänster att variera ett yrkesliv med och tillåta variation i organisationen. Det är en stor utmaning för offentlig sektor.  

Ny mötesplats
I maj arrangeras en konferens särskilt riktad till chefer i offentlig sektor. Jonas Karlsson tycker att det är en angelägen mötesplats där de specifika frågorna som berör den offentligt anställda chefen får lyftas fram och där det ges utrymme för kompetensutveckling, goda exempel och erfarenhetsutbyte med kollegor. Vision driver särskilt att de organisatoriska förutsättningarna måste främja ett professionellt chefskap. Den 10-11 maj i Stockholm kommer Offentlig chef 2012 att gå av stapeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *