Mer medel behövs till bredband

Sverige valde tidigt att gå i bräschen för bredbandsutbyggnaden. Planen var att nå 95 procent av befolkningen senast 2020. Men mycket talar nu för att vi inte kommer att nå fram i tid. 
Det hävdar Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, och företrädare för Byanätsforum, och påpekar att ansvarig minister, Anders Ygeman, nyligen bekräftade att 2020-målet är ”rökt”.
Debattörerna anser därför att regeringen borde avsätta ytterligare stödmedel till bredbandsutbyggnad och åberopar analyser utförda av E&Y, statistik från Post- och telestyrelsen samt dialog inom branschen.
– Den samlade bedömningen som görs är att det kommer behövas tre till fyra miljarder kronor per år för att nå de nationella målen till 2025, menar bredbandsbyggarna.
Inte ett särintresse
Frågan om bredbandsutbyggnaden på landsbygden är inte en fråga som enbart berör de som bor utanför tätorter, menar debattörerna och skriver: ”Myndigheter, regioner och kommuner men även näringslivet är beroende av att kunna nå sina invånare och kunder för att lyckas med sin digitaliseringsomställning. Att säkerställa likvärdig tillgång till en snabb och framtidssäker uppkoppling är därför inte ett särintresse utan avgörande för Sveriges fortsatta digitalisering.”
Den ursprungliga debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.