Mer pengar till integration och djurskydd

Regeringen föreslår att länsstyrelserna tilldelas ytterligare medel för ansvarsområdena integration och djurskydd.

– Det är mycket positivt att Länsstyrelsen tilldelas nya resurser inom dessa två viktiga och för Länsstyrelsen ganska nya områden. Resurstillskottet ger oss förutsättningar att bedriva en mer aktiv verksamhet än vad vi annars skulle kunna göra, säger landshövding Bo Könberg i en kommentar.

Länsstyrelserna får totalt 20 miljoner kronor för ett utökat ansvar inom integrationsområdet. Från och med den 1 december i år ska länsstyrelserna samordna arbetet mellan de regionala parter som bidrar till en bra integration, såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Regeringen föreslår dessutom att länsstyrelserna ska ansvara för förhandlingar med kommunerna om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, under ledning av Migrationsverket.

Länsstyrelserna får därutöver 60 miljoner kronor i särskilda stimulansmedel för fördelning till de kommuner som gör särskilda insatser för att främja mottagandet av flyktingar.

Regeringen säger också att det är viktigt att överföringen av ansvaret för djurskyddet, från kommunerna till länsstyrelserna, kan fullföljas på det sätt som var avsikten. Anslaget ökar därför med totalt 25 miljoner kronor.

Fördelningen av medel mellan de 21 länsstyrelserna, sker i regeringens regleringsbrev i december.

Källa: Länsstyrelsen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *