Mer resurser kan motverka diskriminering

Ge DO ökade resurser för stöd och rådgivning till arbetsgivare istället för en hårdare reglering som bygger på tillsyn och viten. Det skriver SKL i sitt yttrande över betänkandet ”Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering”.
– Jag vill vara tydlig. Diskriminering kan aldrig accepteras, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Det är bra att det finns krav på arbetsgivare att arbeta aktivt med förebyggande och främjande åtgärder mot diskriminering och för jämställdhet.
När det gäller skolans område är SKL positivt till att tillsynen över aktiva åtgärder mot diskriminering samlas hos en myndighet, Skolinspektionen. Det minskar risken för dubbelreglering och tillsyn från flera olika myndigheter i samma fråga.
SKL anser däremot inte att utredningsförslagen inom arbetslivets område leder utvecklingen framåt. Till exempel bör diskrimineringsombudsmannen (DO) inte få utfärda föreskrifter som myndigheten sedan ska utöva tillsyn över. Arbetsgivarens skyldigheter borde framgå direkt av lagen.
– Risken med hårdare regler som bygger på tillsyn och viten är att det flyttar resurser och fokus från att förbättra verksamheter och arbetsmiljö till omfattande administration och kostnader. Ge istället DO ökade resurser för att ge stöd och vägledning i arbetet mot diskriminering, säger Anders Knape.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *