Mer resurser löser inte välfärden

Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn.
Det menar Bettina Kashefi (bilden på förstasidan), chefekonom, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, båda på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. I en debattartikel publicerad på organisationens hemsida samt i Dagens Industri pekar de på att kommuner och landsting står inför omedelbara och svåra utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen.
”De delar av befolkningen som har störst behov av välfärdstjänster, barn och ungdomar och personer över 80 år, växer snabbt, medan andelen i arbetsför ålder vars arbete ska finansiera vård, skola och omsorg sjunker”, konstaterar skribenterna.
 
Förödande
Kashefi och Morin noterar att i valrörelsen var mer resurser lösningen på allt. De kommenterar: ”Men om personaltätheten i välfärdstjänsterna fortsätter öka som hittills, innebär det att hela sysselsättningsökningen i ekonomin fram till år 2025 sker i kommunsektorn. Det vore förödande eftersom det också finns ett behov av fler sysselsatta i ett näringsliv som växer. Dessutom skulle skattetrycket öka kraftigt med försämrad internationell konkurrenskraft som följd och med sämre drivkrafter till arbete.”
Modern teknik
Näringslivsföreträdarna är av uppfattningen att den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, i första hand digitalisering och Artificiell Intelligens (AI).
Ett tydligt exempel är enligt debattörerna den redan pågående utvecklingen i sjukvården, där privata vårdgivare nyttjar digitaliseringens möjligheter att tillhandahålla vårdtjänster on-line eller integrerat med fysiska tjänster, som radikalt förbättrar tillgängligheten.
 
Trög kommunsektor
I kommunsektorn går arbetet med att utnyttja digitaliseringens möjligheter dessvärre alltför sakta, tycker Svenskt Näringslivs båda medarbetare, och tillägger: ”Däremot utgör de privata företagen, inte minst inom sjukvården, de positiva undantagen, med snabbt upptag av nya innovativa arbetssätt.”
– För att kommuner och landsting ska kunna öka takten måste de öppna upp för och efterfråga marknadens innovativa lösningar på de växande tillgänglighets- och effektivitetsproblemen. Kraven på ökad kvalitet och produktivitet är av en sådan storleksordning att de inte kan lösas utan en utvecklad samverkan mellan offentlig och privat sektor, avslutar debattörerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *