Mer statlig styrning ingen lösning

– Det är dags att staten tar sin del av ansvaret att förenkla i stället för att försvåra möjligheterna att hantera välfärdens utmaningar, menar Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER är hon intervjuad som PROFIL och berättar om sin bakgrund och tankar om statlig styrning och kommunernas och regionernas självständighet.

– Den statliga styrningen ökar trots intentionerna om det omvända. Det är som att försöka fixa välfärdens alla utmaningar med ett enkelt svar trots att bevisen pekar på helt andra behov av lösningar, framhåller Annika Wallenskog.

Hon pekar på att förslag om ökad statlig styrning kommer från enskilda ministrar – som själva vill hålla i styråran för välfärdsverksamheterna – samt utredare, direktiv till utredningar och olika myndigheter.

– Staten litar helt enkelt inte på att den regionala och lokala nivån klarar sina uppgifter, menar SKL:s ledande ekonom.

Har skött ekonomin
Ett exempel som hon anger är direktiven till den utredning som handlar om kommunal hushållning. Staten konstaterar att de allra flesta kommuner och regioner har skött sin ekonomi väl under 2000-talet. Sektorn som helhet har haft goda resultat och ökat soliditeten. Trots detta andas direktiven behov av ökad statlig styrning. Ett av utredningens förslag är att en statlig myndighet ska ansvara för att ge kommuner och regioner råd och stöd i ekonomiska frågor.

– Erfarenheten säger dock att en sådan myndighet successivt kommer att vilja styra kommunernas och regionernas ekonomi i allt högre grad, hävdar Annika Wallenskog

Gläntar på dörren
I intervjun i papperstidningen av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i december 2021 gläntar Annika Wallenskog även på dörren till sin privata tillvaro. När hon inte jobbargillar hon att vandra, gärna i fjällen. Hon har även börjat måla akvarell sedan några år.

Vilken form av julfirande ser du fram emot?
– Att alla mina fem söner, och resten av hela släkten kommer hem till mig och firar jul tillsammans. Julen ska vara lite som i Fanny och Alexander!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *