Merkostnad upphandla ekologiskt

Nationellt beräknas merkostnaderna för ekologiskt som krav vid upphandlingar uppgå till 300 miljoner kronor per år.
Detta sedan man räknat samman kommuner och landsting i Sverige, skriver SN (Södermanlands Nyheter 2017-02-13). Sörmland kom i fjol på första plats när det gäller att upphandla ekomat. Att ställa krav på ekologiskt vid upphandlingar av livsmedel är inte entydigt positivt, skriver tidningen.
SN menar på ledarplats att ”ekologiska målsättningar utskrivna i procent” är ett ”enkelspårigt och trubbigt verktyg vid offentlig upphandling”. Att enbart ställa krav på ekologiskt kan också innebära att andra aspekter som djurvälfärd och antibiotikaanvändning ignoreras.
Förra året gjorde Livsmedelsverket en sammanställning kring forskningsläget gällande miljöpåverkan av ekologiskt respektive konventionellt jordbruk. Utifrån flertalet mått som klimatpåverkan och energianvändning är metoderna jämbördiga, däremot presterar ekogrönsakerna bättre vad avser biologisk mångfald, medan konventionellt jordbruk kräver mindre åkermark.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.