Microsoft under­känner moln­upphandlingen

I ett pressmeddelande går Microsoft ut och förklarar varför man valt att inte lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling av kontorsstöd som molntjänst.

Kammarkollegiet har i veckan presenterat resultatet av sin upphandling gällande kontorsstöd som molntjänst. Tio leverantörer inkom med anbud, men bara fyra klarade de obligatoriska kraven. Dessa fyra erbjuds därmed ramavtal med Statens inköpscentral.

Microsoft, som erbjuder produkter inom segmentet, valde att inte delta i upphandlingen.

– Den främsta anledningen till att inte svara är att upphandlingen inte återspeglar de krav som marknaden ställer på molntjänster, skriver Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft, i ett pressmeddelande.

– Kammarkollegiets upphandling är så snävt definierad att för de flesta av våra kunder skulle det innebära ett steg tillbaka istället för ett steg framåt till molnet. I upphandlingen utesluts exempelvis möjligheten att utnyttja redan gjorda investeringar samt möjligheten att flytta tjänster ut och in i molnet. Dessutom saknas en mängd funktionalitet som redan finns inbyggt i Microsofts molntjänster. I framtida upphandlingar kommer det bli viktigt att hitta en modell som ger kunder en möjlighet att köpa tjänster i molnet som i högre grad kan anpassas, säger Daniel Akenine.

Källa: Microsoft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *