Migrationsverket direktupphandlar boenden

Migrationsverket har genomfört ännu en direktupphandling. Denna gång av 8 300 tillfälliga boenden för asylsökanden. Migrationsverket tänker i nästa upphandling pröva lagen för att kunna säga nej till leverantörer, även om dessa uppfyller kraven.
Om en entreprenör hittar en stugby som uppfyller alla villkor ska vi ändå kunna säga nej mot bakgrund att just den kommunen redan tar så många asylsökande, förklarar generaldirektör Anders Danielsson.
Upphandlings- och inköpsstrateg Björn Andrén säger till Offentliga Affärer:
– En pågående överprövning av vår ramavtalsupphandling tvingar oss att direktupphandla. Men vi har domar på att det är tillåtna direktupphandlingar som vi genomför.
Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas 80 000 asylsökande komma till Sverige under 2014 och behovet av boenden är enormt. De nu upphandlade boendena finns spridda över hela landet.
– Det är just den pågående rättsprocessen som gör att vi direktupphandlar, säger Björn Andres och fortsätter. Det enda som i princip skiljer våra direktupphandlingar från en ordinarie upphandling är att anbudstiden är kortare. I övrigt sker allt enligt reglerna med annonsering, kvalificeringskrav, krav på utförandet/tjänsten. Vi hoppas nu på en snar dom från Förvaltningsrätten så att vi kan genomföra en ny ramavtalsupphandling.
Enligt era uppgifter på webbplatsen måste aktuella boenden besiktigas innan avtal kan skrivas med leverantörerna. Vad sker om en leverantör blir underkänd och antal platser som en följd av detta befinns otillräckligt? Görs en ny upphandling?
– Den leverantör som inte klarar en besiktning stryks helt enkelt. 25 procent, mellan tummen och pekfingret, försvinner i det skedet, det är en rätt hög andel. Vi har haft skräckexempel med leverantörer som lagt anbud och sagt sig uppfylla kraven. När vi inspekterat har det inte ens funnits en byggnad, bara en åker. Det är en omogen bransch, för att uttrycka det milt.
Mer om Migrationsverkets direktupphandlingar och ramavtalsupphandlingar i kommande utgåva av Offentliga Affärer, där vi också berättar om kostnaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *