Miljardavtal om servicetjänster i Östergötland

Region Östergötland har slutit ett avtal värt sammanlagt 1,26 miljarder kronor på sju år, om förlängning utnyttjas. Vinnare är ISS Facility Service AB och Sodexo AB.

Avtalet innefattar bland annat städservice, Inre logistik (vaktmästeritjänster), vårdnära service, måltidstjänster (patientmåltider, restaurang och catering) och café & kiosk samt ett antal möjliga optioner.
Den stora upphandlingen avslutades nyligen och de bägge bolagen delar regionen mellan sig. I den centrala och västra länsdelen vann ISS Facility Service AB upphandlingen och i den östra länsdelen blir Sodexo AB ny leverantör.
Detta låter unikt att man sluter avtal om så många tjänster samtidigt, är det så?
– Ja, det är unikt och har inte förekommit tidigare. Region Skåne gjorde en mindre samlad upphandling för arbetsplatsservice till Regionhuset i Malmö, men nu gäller det ju service till hela regionen, säger Helena Dalgard, avtalsstrateg vid FM centrum och projektledare för upphandlingen, när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp.
Hade ni någon fundering kring avtalens storlek, om det var någon leverantör som kunde leverera ett så stort avtal?
– lnnan vi började rigga upphandlingen genomförde vi en marknadskartläggning och tittade på vilka som skulle kunna leverera de tjänster som var aktuella. Vi såg då att det fanns en handfull intressanta leverantörer.
Kommer vinnarna att behöva anlita underleverantörer?
– De har i nuläget inte uppgivit att de ska anlita underleverantörer. Men om så blir fallet så   har vi enligt avtal rätt att godkänna val och nyttjande av dom.
De nya avtalen träder i kraft i februari 2016, varför så långt innan?
– Det beror på att det rör sig som en mängd viktiga servicetjänster som berör både många patienter och personal. För att leverantörerna ska få goda förutsättningar för en bra start har vi bedömt att behöver de minst sex månader på sig, allra helst ett år, säger Helena Dalgard.
– ISS har avtal på vissa delar redan idag, men Sodexo har inget avtal med Region Östergötland, tillägger hon.
När det nya avtalet träder i kraft nästa år får leverantörerna totalansvar för många av de servicetjänster som finns på i regionen. – Vi har haft som mål att kombinera tjänster på ett sätt som kan skapa mervärde för verksamheten, i och med att en leverantör tar ansvar för en hel serviceprocess. Därför har vi samlat flera tjänster i ett avtal. På det sättet blir det enkla och tydliga kontaktvägar för vården och en mer kostnadseffektiv service för regionen som helhet, avslutar Helena Dalgard.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *