Miljöarbetet på DO analyserat

Diskrimineringsombudsmannen har använt ett externt ledningsverktyg, Grön IT Audit, för att utvärdera de interna satsningarna på att minska miljöpåverkan med hjälp av IT.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, – som omfattas av miljöledningsförordningen – har under våren genomfört en Grön IT revision. Trots att DO är en relativ ny myndighet, efter en sammanslagning av fyra myndigheter, visade Grön IT auditen att myndigheten har kommit långt i sitt arbete med att minska miljöpåverkan med hjälp av IT.

– Vi har systematiskt bytt ut äldre energikrävande IT-utrustning mot energisnålare, minskat på resor med hjälp av videokonferenser. Nu kommer vi även att börja arbeta med belysningsstyrning med hjälp av IT för att minska energiförbrukningen ytterligare, berättar Anders Bergstrand, Verksjurist på DO.

DO har använt sig av ett ledningsverktyg för att strukturera arbetet med att minska ITs negativa miljöbelastning och bli bättre på att använda IT som miljöteknik. Verktyget heter Grön IT Audit och leverereras av företaget TCO Development.

– GITaudit ger myndigheten möjlighet att jämföra sitt resultat med ett fristående Grön IT index som är en årlig återkommande kartläggning av svenska företags och organisationers arbete mot hållbar IT, säger Peter Mankenskiöld, affärsomårdesansvarig på TCO Development

Sedan 2009 omfattas alla svenska myndigheter av miljöledningsförordningen som innebär att ca 200 av Sveriges alla myndigheter ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten. Ett krav i miljöledningsförordningen är också att myndigheterna ska använda IT för att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *