Miljöbästa myndigheterna rankade

Endast 11 av 194 myndigheter får full pott i Naturvårdsverkets ranking av miljöarbetet i staten. Tolv myndigheter når inte upp till mer än hälften av poängen.

Pressmeddelande

Statliga myndigheter ska ha ett aktivt miljöledningsarbete för att minska sin miljöpåverkan. Naturvårdsverket följer årligen upp arbetet och rankar  myndigheterna. Årets uppföljning visar att få myndigheter uppfyller de krav som finns på miljöledningsarbetet.

– Många myndigheter uppfyller inte de krav som finns på miljöarbetet. Det är till exempel förvånande att så få myndigheter är miljöcertifierade trots att det finns krav på att alla myndigheter med betydande miljöpåverkan bör certifieras, säger Tomas Chicote, projektledare på Naturvårdsverket.

Uppföljningen visar också att myndigheternas koldioxidutsläpp från resor och transporter samt energianvändning ökat något sedan tidigare år. Men många myndigheter vidtar nu åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.

– Sedan uppföljningen började har många åtgärder vidtagits vilket är glädjande. Det är uppenbart att det man mäter förbättrar man också. Men det finns fortfarande en stor potential för effektiviseringar, säger Tomas Chicote.

Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *