Miljöbilspremie även för offentlig sektor

Den supermiljöbilspremie som planeras från och med 2012 var inledningsvis endast tänkt att omfatta privatpersoner, men nu breddar regeringen målgruppen och satsar 200 miljoner kronor under tre år.

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på supermiljöbilspremien över de tre kommande åren. Pengarna går till att stimulera bilköpare att välja de bästa miljöalternativen. Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer.

Efter mycket kritik i remissrundan breddar nu regeringen premien att omfatta fler.

– Regeringen har tagit till sig av synpunkterna som framkom under remissrundan. Vi breddar därför premien till att omfatta inte bara privatpersoner, utan även bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Det viktiga är att vi får ut de första bilarna på gatorna så att allmänheten kan se att tekniken finns och fungerar, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Supermiljöbilspremien planeras att införas från den 1 januari 2012. Ett slutligt förslag till utformning av kriterierna för vilka bilmodeller den ska omfatta kommer att tas fram under hösten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *