Miljökrav på energieffektiva kaffeautomater

Dryckesautomater, däribland kaffeautomater, har fått skärpta krav på energiprestanda och energisparfunktioner. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets krav vid upphandling kan upp till hälften av elanvändningen för en automat sparas.

Kraven, som har tagits fram av en expertgrupp under ledning av Miljöstyrningsrådet, kan användas vid upphandling av både dryckes-, varuautomater och tjänster som hör till. Kraven kan ställas på bas- eller avancerad nivå, beroende på organisationens ambition, resurser och behov.

Som komplement till miljökraven lanseras även en vägledning. Syftet med vägledningen är att hjälpa upphandlaren att fundera över de egna behoven och därefter utföra upphandlingen så optimalt som möjligt med miljön i åtanke.

”Det är viktigt att i behovsanalysen, och genom dialog med leverantör, tänka på optimering av antal och storlek på automaterna. Risken är annars stor för överdimensionering av automaterna, vilket innebär ökad energianvändning och ökade kostnader. Vår vägledning ger information om miljöanpassade val”, säger Ylva Svedenmark, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Kriteriepaketet för dryckesautomater har även kompletterats med ett helt nytt krav på ”vattenkvalitet ur automat”, med ett gränsvärde för blyutfällning. Frågan om blyutfällning i automatdryck har varit uppmärksammad i några års tid. Kravet kan användas för att säkerställa att materialen i automaterna är hälsomässigt säkra.

Miljökraven och kraven på socialt ansvarsfull produktion av kaffe, te och kakao uppdaterades tidigare i år, och kan med fördel användas tillsammans med kraven på automaterna. En upphandlare kan med hjälp av kraven upphandla miljömässigt och socialt ansvarsfullt tillverkade varor.

Miljöstyrningsrådet tar fram och kommunicerar miljökriterier som är förankrade i branschen och kan användas vid upphandling av varor och tjänster. Dessa krav relaterar ofta till energieffektivisering, begränsning av skadliga kemikalier och socialt ansvar.

Kraven på dryckes- och varuautomater har tidigare gått under benämningen vending. Alla krav finns tillgängliga i Miljöstyrningsrådets kriteriebibliotek.

För mer information kontakta Ylva Svedenmark, projektledare, tfn 08 5576 3331, eller Hanna S Backman, kommunikatör och webbredaktör, tfn 08 5010 5555. För mer information om kraven på kaffe, te och kakao, vänligen kontakta Lisa Sennström, projektledare och jurist, tfn 08 5010 5554.

KÄLLA: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *