Miljökrav viktig del i framtida innovations­upphandlingar

All offentlig upphandling ska bli mer innovationsvänlig och samtidigt miljöanpassad, föreslår en ny statlig utredning om förutsättningarna för mer innovationsupphandling i Sverige. Miljöstyrningsrådet uppmanas att stärka innovationsaspekten i sitt arbete med att ta fram miljökriterier.

Innovations- och teknikupphandling knyter an till miljöanpassad upphandling genom att stimulera en större tillgång till miljöteknik och miljöanpassade produkter. Miljöstyrningsrådet menar att teknikupphandling kan bidra till att nya, mindre skadliga alternativ kommer ut på marknaden samtidigt som svenskt näringsliv uppmanas att ligga i frontlinjen när det gäller substitut.

Så här skriver utredningen om miljöanpassad upphandling:

Det finns behov av innovationsupphandling inom miljöområdet, när en upphandlande myndighet eller enhet söker en lösning på ett specifikt problem, antingen för egen användning eller i form av en katalytisk upphandling, som har till mål att sprida mera miljöanpassade lösningar på marknaden.

Utredningen använder Miljöstyrningsrådets definition av miljöanpassad offentlig upphandling:

Det tillvägagångssätt med vilket offentliga organisationer integrerar miljökrav i hela upphandlingsprocessen för att stimulera en större tillgång till miljöteknik och utveckling av miljöanpassade produkter genom att identifiera, verifiera och välja de produkter som har minst miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.

I Sverige är det framför allt Miljöstyrningsrådet som arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt, menar utredningen. Miljöstyrningsrådets färska skrift Hållbar offentlig och annan professionell upphandling omnämns som en utförlig rapport om upphandling.

Utredarna skriver också att offentlig upphandling kan stimulera hela näringslivet att öka ambitionen att utveckla mer miljöanpassade produkter.

Miljöstyrningsrådets 60 kriteriedokument är en viktig del i detta:

Miljöhänsyn inom ramen för vanlig upphandling kan ske dels genom att ställa ska-krav, dels genom att ta hänsyn till miljökriterier vid utvärdering av anbud.

Fotnot: Innovationsupphandlingsutredningen utreder förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige på uppdrag av staten.
Artikeln bygger på betänkandet som publicerades i augusti.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *