Miljösanering inleds i Valdemars­vik

Nu påbörjas en av Sveriges största miljösaneringar i Valdemarsviken. Budget för projektet är drygt 308 miljoner varav kommunen själv står för 15 miljoner.

Idag ska representanter för det belgiska saneringsföretaget DEC NV och Valdemarsviks kommun underteckna kontraktet för saneringsarbetena vid en officiell ceremoni.

– I och med att kontraktet för sanering av Valdemarsviken undertecknats kan nu entreprenadarbetena påbörjas, säger beställarombudet för Valdemarsviks kommun, Thomas Örnberg.

Entreprenaden kommer att pågå fram till och med år 2015 och budgeten är drygt 308 miljoner kronor. Projektet blir därmed en av Sveriges största miljösaneringar.

Valdemarsviken kommer genom saneringen att muddras och avlastas från stora mängder förorenade sediment. Cirka 400 ton krom ska omhändertas och säkerställas genom en landfyllnad intill Grännäs fritidsområde som efter avslutad sanering kan användas för utveckling av fritids- och campingverksamheter.

– Valdemarsviks kommun tar nu sitt ansvar och bidrar till att rena Östersjön. En förutsättning för muddringen är att strandområdena i inre hamn säkras mot skred. När nu så sker skapas också nya förutsättningar för en utveckling av centrala Valdemarsvik säger Erland Olauson (S), ordförande i styrgruppen.

Källa: Valdemarsviks kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *