Miljöstaden Malmö visar vägen

Malmö stads arbete för att bekämpa klimatförändringarna har fått stor uppmärksamhet.
– Vi är duktiga på att söka EU-bidrag men mycket går att göra utan stora summor pengar, säger miljödirektör Katarina Pelin.

Så mycket som 70 procent av koldioxidutsläppen kommer från städer och därmed är det just där den stora utmaningen ligger för de flesta.

Malmö stad har tilldelats flera svenska och internationella priser för sina miljöinsatser. Där har man som mål att hela kommunen ska försörjas av 100 procent förnybar energi till år 2030 vilket är en av anledningarna till uppmärksamheten kring staden. Men inom ramen för hållbar utveckling finns även den sociala hållbarheten med invånarnas välbefinnande.

– Det finns politiska miljömål med riktlinjer och långsiktiga mål som vi alla ska följa men fokus ligger på att samtidigt skapa ett dynamiskt samhälle där människor kan skapa sig ett gott liv, säger Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad.

Förståelse för arbetet
Malmö stads miljöarbete innebär bland annat att befintlig bebyggelse och nybyggda hus blir energieffektiva. Dessutom arbetar man med energieffektivisering i hela staden som att ställa om trafiksystemet, utöka cykelbanorna och att generellt tänka klimatsmart. Dessa hårda strukturer är delar av politiska beslut och därmed mer konkreta.

– Den sociala hållbarheten om att skapa ett bra liv för invånarna är mer av en utmaning där förståelse för varandra och miljön ska skapas, fortsätter Katarina Pelin.

Det är viktigt att satsa på lärande eftersom den klimatsmarta staden ska användas av människor.

Kommunikation som verktyg
Information om miljö förmedlas sällan genom utskick via posten utan helst via direkt kommunikation. Dels är det genom traditionell miljöundervisning i skolorna som information når ut till eleverna.

Men lärande för hållbar utveckling vänder sig även till vuxna som på ett lustfyllt sätt vill höja sina kunskaper. Bland annat uppmanas föräldrar att följa barnen till skolan till fots istället för att ta bilen. På detta sätt skapas inte bara bättre luft men fler personliga möten.

– Tanken är att miljöengagemang ska ingå som en del av det livslånga lärandet och bli en del av vardagen.

Unik utveckling för staden
Alla städer arbetar för att få ner koldioxidutsläppen men just Malmö ses som förebild för många. Katarina Pelin blir ofta inbjuden till seminarium och konferenser där hon berättar om Malmös arbetssätt.

– Vi lyckas ofta placera rätt person på rätt plats då vi sätter ihop effektiva projektgrupper där folk med olika kunskapsområden arbetar produktivt tillsammans. När det gäller finansieringen av projekten så kan det finnas en initial kostnad men långsiktigt är stora besparingar i sikte.

– Vi är duktiga på att söka EU-bidrag men mycket går att göra utan stora summor pengar.

Med många utmärkelser får också Malmö stad genomlysningar och ett kvitto på sitt arbete. Bland annat har Världsnaturfonden, WWF, delat ut utmärkelsen Earth Hour Capital 2011 till Malmö för sitt långsiktiga arbete för att bekämpa klimatförändringarna.

Drivkrafter överallt
Katarina Pelin uppfattar Malmöborna som kunniga om utmaningarna och att alla måste dra sitt strå till stacken för en bättre miljö.

– Det är lätt att hitta drivkrafter. Bland annat har vi ett mikroprojekt i staden där boende tilldelas markbitar att odla på, säger Katarina Pelin.

Förslaget fick skeptiker att höja på ögonbrynen men projektet har visat sig vara en mycket populär aktivitet som förgyller stadsdelarna med grönska och social närvaro.

– Många trodde att det skulle bli vandalisering av odlingarna men till och med i de stökigaste kvarteren sköts det utan problem. Troligtvis är ansvarskänslan stor då många är mer eller mindre delaktiga, antingen själva eller kanske genom en syster eller farbror. Odling i staden är ett utmärkt exempel på att skapa engagemang för den lokala miljön och att få naturliga möten mellan människor som annars inte skulle umgås.

Av Stina Rangmar

Ny rapport
Städer spelar en central roll för minskningen av utsläpp av växthusgaser och anpassningen till det förändrade klimatet eftersom en stor del av de globala växthusgasutsläppen sker i städer. Samtidigt erbjuder städer stora möjligheter till en mer hållbar livsföring. Det visar en rapport som presenterades i mars 2011. Rapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden” har tagits fram på uppdrag av civilutskottet, trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *