Miljöstyrningsrådet blir del av Konkurrensverket

I höstens budgetproposition föreslås att Miljöstyrningsrådet tillsammans med Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas stöd till upphandling ska samlas och placeras på Konkurrensverket.

Regeringen skjuter även till ytterligare 35 miljoner kronor till det samlade upphandlingsstödet utöver de befintliga 40 miljonerna.
– Vi vill ha möjlighet att fortsätta hjälpa våra användare i deras upphandlingar med miljö- och sociala krav eftersom vårt stöd är så efterfrågat och uppskattat, säger Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådets huvudsakliga verksamhet består i att utveckla detaljerade miljö- och sociala krav färdiga att användas i upphandlingar samt att kommunicera detta till upphandlande organisationer och leverantörer.

– Vi utgår från att vi ska kunna fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet även i framtiden, vilket är något som särskilt också framhålls av Anders Wijkman i Upphandlingsutredningen, säger Sven-Olof Ryding.

Men även andra delar av verksamheten berörs. Miljöstyrningsrådet har även uppdrag av Energimyndigheten, KemI, Jordbruksverket, Nordiska Ministerrådet och olika EU- och internationella projekt bland annat åt FN som rör upphandling med fokus på områdena energi, livsmedel, kemikalier, socialt ansvar och innovationer.

– En väldigt viktig del av verksamheten är EPD®-systemet som är det mest kända systemet av sitt slag i världen. Systemet är inte lika känt i Sverige men är en central del i vår verksamhet och även den kommer vi att se till att den kan fortsätta bedrivas, berättar Sven-Olof Ryding.

EPD® -systemet tillhandahåller öppen och jämförbar information om varor och tjänsters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. Systemet har dessutom en klar anknytning till upphandlingsområdet eftersom systemets miljödeklarationer fungerar som tillförlitliga bevismedel i upphandlingar. Miljöledningssystem utgör också bevismedel i upphandlingar och här arbetar Miljöstyrningsrådet som behörigt organ för EMAS-systemet.

– Det är bra att det skjuts till extra pengar för vidareutveckling av det samlade upphandlingsstödet. Det öppnar möjligheter för bättre stöd i exempelvis utmaningen med uppföljningsarbetet, säger Sven-Olof Ryding.

Budgetförslaget lämnas till riksdagen senast 20 september. Organisationsförändringen är tänkt att gälla från och med 1 juli 2014.

KÄLLA: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *