Miljökrav på nya byggnader och val av material ute på remiss

Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav för energieffektivare nya byggnader och val av material är nu ute på remiss. Tidigare i år gick även kraven för ombyggnad ut på remiss. Kraven gäller lokaler och flerbostadshus.

Byggsektorn står för en mycket stor del av samhällets miljöpåverkan. För att underlätta för framför allt kommuner att ställa krav när de upphandlar tar Miljöstyrningsrådet fram färdiga krav som kan användas i upphandlingen.

Remissen innebär att intressenter för byggfrågor som berör offentlig sektor kan påverka de nya byggkraven som ska lanseras senare i vår. Upphandlingskriterierna, som består av miljökrav och verifikat, har tagits fram med hjälp av en expertgrupp och i samverkan med BeLok och BeBo. Miljökraven ska kunna användas brett i offentlig upphandling.

Miljöstyrningsrådet har sedan 2009 miljökrav inom byggområdet. Kriterierna som togs fram då omfattar nybyggnation av flerbostadshus, nybyggnation av lokaler, ombyggnation av flerbostadshus och ombyggnation av lokaler. Miljökraven spänner över allt från energi, materialval, fuktsäkerhet till överlämning av information till brukarna av lägenheterna eller lokalerna.

Mycket positivt har hänt inom byggsektorn sedan vi tog fram miljökrav för området för första gången. Bland annat har ett flertal miljöklassningssystem för byggnader etablerats i Sverige, svenska passivhuskriterier har uppdaterats och omfattningen och nivån på vad branschen kan prestera har höjts, säger Jens Johansson, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Varken miljöklassningssystem eller några andra initiativ är dock utformade med tanke på lagen om offentlig upphandling (LOU) eller EU:s gemenskapsrättsliga principer.

Samtidigt kvarstår utmaningarna för branschen vad avser de miljöproblem som måste hanteras och lösas. De nationella och globala utmaningarna blir alltjämt större när utarmning av biologisk mångfald, klimatpåverkan och spridning av kemikalier och annan miljöpåverkan inte bara fortsätter utan tyvärr fördjupas, säger Jens Johansson.

Miljöstyrningsrådet har även lanserat en databas för de krav som tidigare funnits i så kallade kriteriedokument. Kriteriedatabasen gör det enklare att hitta rätt miljökrav. På grund av byggområdets stora spännvidd så har uppdateringen av kraven för byggområdet skett etappvis.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *