Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling. 
Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 28 augusti–28 september genomförs den andra av två utlysningar 2017. Det finns 9 miljoner kronor som ska fördelas i höstens utlysning.
– Det har redan satts igång 23 konkreta planeringsprojekt med stöd från stadsinnovationer. Vi hoppas på fler innovativa lösningar och fler aktörer som söker för att pröva sina idéer i stadsmiljön, säger Nanna Wikholm, projektledare.
Projekt som hittills fått stöd innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om resurseffektivit utnyttjande av vatten, nya metoder för avfallshantering, innovativa hållbara material och lösningar för transporter där kollektivtrafik, bilpooler och cykelpooler blir en del i stadsmiljön. Ett annat projekt tar hjälp av naturens lösningar för att göra staden bättre att leva i. Projekten genomförs i nära samarbete mellan leverantörerna och kunderna/beställarna vilka ofta är kommuner eller privata och kommunala fastighetsbolag.
Stöd kan sökas av juridiska personer som landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser till exempel.
Stödet Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer. Det utlyses av Naturvårdsverket i samråd med Boverket och Energimyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *