Ministern om offentlig upphandling

Sverige har en ny minister som ansvarar för frågor om offentlig upphandling. Det är civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Här svarar han på frågor om offentlig upphandling.

Hur har du arbetat med upphandlingsfrågor tidigare?
– Förra mandatperioden var jag ordförande i finansutskottet, och de ansvarar ju för upphandlingsfrågorna i riksdagen. Så på det sättet och i andra sammanhang, som till exempel som kommunpolitiker och ledamot i ett kommunalt bostadsbolags styrelse, har jag följt frågorna noga.

På vilket sätt påverkas arbetet med upphandlingsfrågor av att ansvaret har flyttats från finansdepartementet till socialdepartementet?
– Inte nämnvärt. Alliansen har samma inställning till regelverket, som ju dessutom till stora delar är direktivstyrt.

Vad ser du som det viktigaste att göra inom området?
– Det viktigaste är att öka förståelsen och kompetensen hos aktörerna så att man kan göra bra upphandlingar inom regelverkets ramar. 

Många vill ställa hårda miljökrav och sociala krav vid upphandling. Hur ser du på det?
– Jag anser att man, precis som det står i lagstiftningen, bör ställa sådana krav. Men de måste vara rimliga och framförallt möjliga att följa upp för den upphandlande myndigheten eller enheten.

Vilka är dina råd till kommuner och myndigheter som vill köpa närproducerade livsmedel?
– Att man kan ställa rimliga kvalitetskrav och att man anpassar anbudens storlek så att även små leverantörer har möjlighet att konkurrera på rättvisa villkor. Men EU är trots allt en union för handel och man får inte diskriminera leverantörer bara för att de inte finns i närheten.

Hur vill du förenkla reglerna för offentlig upphandling?
– Just nu tror jag att man ska vara försiktig med ytterligare lagstiftning utan snarare jobba med metodutveckling. I den delen har upphandlingsstödet på Kammarkollegiet en viktig roll. Vi är nu mer inne i en analysfas av hur regelverket fungerat, och den analysen görs i Anders Wijkmans utredning om upphandlingsfrågor.

Hur ska man få fler små och medelstora företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar?
– Frågan är viktigt. Det är ett stort problem att för får gör det idag. Jag hoppas och tror att Kammarkollegiets upphandlingsstöd ska kunna leda både till att inköpare blir duktigare på att utforma hanterbara förfrågningsunderlag samt att små- och medelstora företag också kan få stöd från upphandlingsstödet. Sen vill jag uppmana alla upphandlande enheter att inte ställa ovidkommande omsättningskrav i förfrågningsunderlaget, något som jag vet förekommer.

Källa: Konkurrensverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *