Ministrar diskuterar upphandlingsfrågor

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall är idag i Bryssel för att diskutera flera av inremarknadsaktens förslag som ska stärka Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Det är EU:s konkurrenskraftsråd som samlar ministrarna i Bryssel idag. En av de viktiga åtgärderna för att stärka den inre marknaden är modernare regler för offentlig upphandling. Regeringen anser att det är angeläget att ett effektivare och flexiblare regelverk för upphandling kommer på plats så fort som möjligt.

Vid mötet är två viktiga frågor uppe för diskussion. Det ena är huruvida de nya direktivförslagen kommer att ge tillräckligt med utrymme för förhandlingar mellan parterna i en upphandling, något som Sverige verkar för.

Den andra frågan gäller om det ska finnas särskilt enkla regler när det gäller upphandling av främst sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Sverige har via valfrihetssystem som LOV utvecklat ett system med enklare regler för dessa områden och vill fortsätta att arbeta på det sättet.

– Offentlig upphandling har en enormt stor påverkan på vanliga människors vardag. Varje år upphandlar svenska myndigheter, kommuner och landsting varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor, så den offentliga upphandlingen har unika möjligheter att gå i bräschen när det gäller krav på till exempel kvalitet, innovation och miljöfrågor. Vi vill också se till att kunna fortsätta utveckla de valfrihetssystem som har kommit att betyda så mycket inom inte minst vården och äldreomsorgen, säger Stefan Attefall.

Källa: Socialdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *