”Minska antalet svenska kommuner”

För att undvika att klyftan mellan stad och land ska växa behöver bland annat antalet kommuner minskas kraftigt, menar flera professorer och ekonomer.
De pekar på att drygt hälften av Sveriges 290 kommuner har färre än 16 000 invånare och att ett flertal kommuner har mindre än tre till fyra tusen invånare.
Tidigare har civilminister Ardalan Shekarabi aviserat en kommunreform i Sverige. Det återstår nu att se vilket stöd de nya tankarna kan få i riksdagen och hos svenska folket.
Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 4 juni 2018 och undertecknad av Rikard H. Eriksson, professor i ekonomisk geografi, Umeå Universitet, Martin Henning, docent i ekonomisk geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, Umeå Universitet, Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé.

Omöjligt för mindre kommuner
”Det kommer i längden att bli omöjligt för mindre kommuner att klara av att rekrytera de kompetenser som krävs för att sköta en kommun”, menar debattörerna och hänvisar till en rapport från Arbetsförmedlingen. I den konstateras att ”de närmaste 15 åren kommer bristen på arbetskraft att bli allt svårare i mindre och medelstora kommuner” och att det kommer att bli ”ännu svårare för mindre kommuner att bryta en trend av minskad befolkning och sjunkande sysselsättning.”

Gräns på 30 000 invånare
– Här skulle vi, likt Danmark, kunna ha åtminstone en minsta gräns på 30 000 invånare, tycker ekonomerna.
Ett annat förslag som ekonomerna lägger fram är att ge kommunerna olika uppdrag, kanske i form av en återgång till stads- och landsortskommuner, som förr. Större kommuner kan ha fler uppdrag, mindre färre.
Ytterligare en åtgärd som föreslås är att staten bör säkerställa ett lokalt och regionalt rättvist skattesystem. ”Att bara göra större kommuner behöver i sig inte lösa de grundläggande problemen. Större hänsyn bör därför tas till gleshet i det kommunala skatteutjämningssystemet”, menar skribenterna.

Stordriftsfördelar

Det är betydligt lättare att upprätthålla en kostnadseffektiv vård, skola och omsorg i tätbefolkade områden, där stordriftsfördelar kan nyttjas fullt ut. Denna faktor är underskattad i dagens system, påpekar ekonomerna.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *