”Minska kulturens beroende”

– Ett viktigt sätt att öka kulturens självständighet vore helt klart att ge kulturskapare möjlighet att bli mindre beroende av offentliga medel, till exempel genom bättre villkor för kulturföretagande.

På det viset skulle en tydligare distinktion göras mellan å ena sidan konsten, och å andra sidan kulturpolitik, hävdar Cecilia Elving (bilden), och Anna Starbrink, båda (L). Den förstnämnda är ordförande för kulturnämnden (L) i Region Stockholm, den senare är kulturregionråd i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting, SLL).

– Den offentliga maktens relation till kulturen är en känslig fråga. Vi menar att den politiska styrning som finns måste ske med stor eftertänksamhet, framhåller liberalerna i ett debattinlägg.

Provokation konstens styrka
Alla kan bli provocerade av olika konstyttringar, menar debattörerna. Det är rentav en av konstens styrkor.

– Till detta hör dessutom att konsten till sin natur vill pröva sig fram, vilket gör kulturpolitiken annorlunda alla andra områden. Därför är principen om en armlängds avstånd så viktig, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för konstnärligt skapande, slår de fast.

Ny kulturutredning
Starbrink och Elving pekar på att Liberalerna, genom riksdagens kulturutskotts ordförande Christer Nylander (L), nyligen framförde i bl.a. Aftonbladet att det behövs en ny bred kulturutredning.

Debattörerna avslutar:
– Låt inte konsten bli gisslan för någon politisk agenda! Värna konstens frihet – armlängds avstånd är ingen kedja eller tvångströja, utan en frihetszon!

Åsikterna framfördes i Dagens Samhälle den 17 augusti 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.