Minska frånvaron med närvaro

Att vara närvarande handlar förstås inte om att vara på plats – utan om att ha fokus på din omgivning och din uppmärksamhet på det som är viktigt. Avsätt ett par minuter om dagen och lär dig leva i nuet.

Hur hanterar du stress? Skriver du listor, strukturerar ditt arbete, övar på att säga nej, att släppa kontrollen, planerar din tid in till sista minuten? Allt fler menar att stress är ett sinnestillstånd snarare än en livssituation och ska bemötas genom att bearbeta hur vi tänker.

Lars Hain är professionell coach och en populär föreläsare och kursledare inom ämnet personlig utveckling. Han rekommenderar att organisationer inkluderar utbildning i så kallad mindfulness i friskvårdsarbetet för att motverka stress.

– Logiken är solklar – mildrar man stress mildrar man också de negativa effekter som stressen medför. Det ger hållbarare medarbetare, säger han.

Mindfulness, eller medveten närvaro på svenska, bygger på nygamla tekniker som stöpts om och fogats samman till ett modernt västerländskt format.

– Styrkan med mindfulness är att forskningen kring själva programmet numera är kliniskt evidensbaserad för ett stort antal sjukdomar och tillstånd. Störst genomslag har metoden visat sig ha på stressrelaterade sjukdomar.

Träna din uppmärksamhet
Mindfulness har två grundkomponenter som ger programmet dess styrka. Den ena är uppmärksamhetsträning i olika former.

– Uppmärksamhetsträning leder till ett antal insikter hos utövaren som på sikt ger möjlighet till personlig utveckling. Uppmärksamhetsträning är inte lätt eftersom den kräver uthållighet och provocerar tänkande. Därför är det viktigt att man inte klandrar sig själv när tankar, känslor eller ett psykologiskt mönster uppenbarar sig.

Träningen ger styrka åt utövaren och ger individen insikt i att många situationer i livet föregås av ett aktivt val. För att undvika att man faller i samma fälla igen, måste uppmärksamheten vara tränad så att man väljer ett gynnsammare handlingsalternativ.

Den andra komponenten är olika meditationstekniker. Här finner man liggande, sittande, stående, gående meditation samt yoga/ qi gong. Även meditationsteknikerna bygger på uppmärksamhet och träning i uppmärksamhet. Det kan handla om teman kring andningen, nuet, kroppen eller kärleksfull omtanke till sig själv och människorna omkring en.  

– Det är spännande att tänka att mindfulness är lite som ett gym för de inre musklerna. När vi riktar uppmärksamheten inåt händer det något stort i livet.

Konkret nytta
Hela organisationen har nytta av att öva på närvaro i stunden.

– För organisationer ser jag en rad fördelar – lägre sjukfrånvaro, kortare sjukskrivningstider, smartare medarbetare, öppnare medarbetare, bättre ledarskap, bättre ifrågasättande och hållbarare lösningar på organisationens alla plan, säger Lars Hain.

– Mindfulness får inte ses som en engångsföreteelse utan bör integreras i livet självt. När uppmärksamheten är tränad att uppleva tingen på ett objektivt sätt ökar också mångfalden. Vi får kontakt med vårt inre samtidigt som vi upplever det yttre på nytt sätt och upplevelsen av livet blir rikare, avslutar Lars Hain.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *