Minskade kostnader för vårdavfall

Med ett streckkodssystem har Landstinget Gävleborg lyckats sänka sina kostnader för hantering av smittförande och kliniskt avfall.

– Vi har brutit en negativ avfallstrend genom en helt ny insyn i avfallsströmmarna. Det här är en kugge för att minska våra avfallsmängder med 30 procent, säger Philip Näslund, avfallscontroller på Landstinget Gävleborg som har infört systemet.

På svenska sjukhus uppstår varje år tiotusentals ton med smittförande och kliniskt avfall som måste hanteras med stor försiktighet. Allt för att inte skapa risker för såväl anställda i sjukvården som miljön och samhället i stort. Det kan exempelvis handla om kanyler, läkemedel eller biologiskt avfall. Vårdavfall får inte komma på villovägar och en säker och etiskt riktig hantering i hela hanteringen är A och O.

Stena Recycling har utvecklat lösningen med plomberade specialemballage för vårdrelaterat avfall.  De är transportsäkra och förses med streckkodsetiketter som är unika för varje vårdavdelning. I emballagen lägger vårdpersonalen olika slags avfall. Med streckkoder får sjukvården full kontroll på var avfallet uppstod och vilken volym varje enskild avdelning producerar. Varje emballage scannas sedan och uppgifterna lagras i en databas.

Stenas egna chaufförer transporterar avfallsemballagen till auktoriserade förbränningsanläggningar där avfallet oskadliggörs.

Streckkodslösningen har införts i hela Landstinget Gävleborg, på samtliga sjukhus och hälsocentraler och gett positiva effekter. För första gången har man minskat volymerna av vårdrelaterat avfall och källsorteringen har utvecklats. Detta har i sin tur minskat kostnaderna för emballage, etiketter och transporter.

– Vi är på god väg att minska avfallsmängderna med 30 procent som är målet till 2012. Framförallt genom att upptäcka och undvika att i onödan lägga visst avfall i emballage för smittförande och kliniskt avfall. Med systemet och nya sorteringsrutiner har vi fått ett kraftfullt verktyg att minska kostnaderna och nå miljömålen, säger Philip Näslund, avfallscontroller på Landstinget Gävleborg.

Utöver Landstinget Gävleborg har även Danderyds sjukhus samt Södertälje sjukhus infört streckkodslösningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *