Minskat förtroende för privat omsorg

Intresseorganisationen Vårdföretagarna visar i en undersökning att förtroendet för privat driven vård och omsorg har minskat. De anser att Sverige behöver nationella kvalitetsmätningar där privata och kommunala vårdenheter kan jämföras.

Förtroendet för privat driven vård och omsorg har minskat efter den senaste tidens negativa publicitet. Det menar företagen själva i en enkät genomförd på uppdrag av Vårdföretagarna.

74 procent av företagsledningarna anser att förtroendet minskat. Den främsta orsaken anses vara rapporterna om kvalitetsbrister, följd av debatten om riskkapitalbolag som ägare och deras skatteplanering.

Av de företag som är verksamma inom äldreomsorgen har hälften mött negativa reaktioner efter den senaste tidens mediedrev. 42 procent har fått kritiska frågor från brukare, anhöriga och allmänhet. 16 procent har fått kritiska signaler från kommunernas tjänstemän eller politiker och 14 procent har drabbats av en utebliven upphandling. Däremot säger sig inget av företagen ha varit med om att brukare eller patienter aktivt valt bort dem som en konsekvens av drevet.

För att förtroendet ska öka igen vill företagarna ha en nationell kvalitetsuppföljning och att större hänsyn ska tas till kvalitet och mindre till pris i upphandlingar.

– Vårdföretagarna har länge krävt en nationell kvalitetsmätning där resultaten redovisas för både kommunala och privata enheter. Våra medlemmar vet att de måste vara bättre än kommunen för att bli valda av brukarna och för att få full acceptans hos allmänheten, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Undersökningen gjordes den 16-20 december.

Källa: Vårdföretagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *